صفحه ۱۳۵۸

این آیه تو و شیعیانت هستید، میعادگاه من با شماها همانا حوض است، و هنگامی که خلایق برای حساب آورده می‎شوند تو و شیعیانت با قیافه های شریف و نورانی و ممتاز در حالی که همه شما را می‎بینند برای حساب دعوت می‎شوید".

2 - در اینجا نمونه هائی از سفارشات و تاکیدات پیامبر اکرم (ص) در مورد حضرت امیر و عترت طاهرین که در مناسبتهای مختلف ایراد فرموده اند را یادآور می‎شوم:

یک : عمران بن الحصین می‎گوید: پیامبر اکرم (ص) در جائی سه مرتبه فرمود: "شما مردم از علی چه می‎خواهید؟ آنگاه فرمود: همانا علی از من است و من از علی، و اوست ولی و سرپرست هر مومنی بعد از من " (سنن ترمذی، باب مناقب علی بن ابیطالب، ج 5، ص 296). از تامل در کلمه "من بعدی " غفلت نشود که ولی در اینجا به معنای فقط دوستی با علی نیست بلکه مقصود اشاره به مقام امامت و ولایت آن حضرت بعد از پیامبر است، زیرا دوستی با علی مخصوص زمان پس از رحلت پیامبر نمی باشد.

دو: در جریان انذار عشیره و فامیل نزدیک پیامبر توسط آن حضرت آمده است که پیامبر اکرم (ص) در حالی که به حضرت امیرالمومنین اشاره می‎کرد فرمود: "همانا این مرد برادر و وصی و خلیفه من می‎باشد، پس باید نسبت به او فرمانبردار و شنوا باشید" ( تاریخ طبری ج 3 ص 1171 چاپ لیدن، و نیز کامل ابن اثیر ج 2، ص 62).

سه: زیدبن ارقم می‎گوید: پیامبر فرمود: "همانا من دربین شما دو چیز را باقی می‎گذارم که اگر به آنها تمسک نمودید و چنگ زدید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد، و یکی از این دو چیز از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی است الهی از طرف خدا بر مردم روی زمین و عترت و اهل بیت من، و این دو چیز از یکدیگر هرگز جدا نمی شوند تا هنگامی که نزد حوض به من برگردند، پس ای مردم مواظب باشید که چگونه با دو یادگار من عمل خواهید کرد" (ترمذی باب مناقب اهل بیت ج 5 ص 328 حدیث 8763).

مضمون این حدیث (ثقلین) بین شیعه و سنی متواتر و قطعی است، و معنای تمسک و چنگ زدن به قرآن و عترت که در این روایت مورد تاکید پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته بدیهی است که همان حجت و معتبر بودن کتاب خدا و اقوال و سنت عترت و لزوم عمل به آنهاست، پس در حقیقت پیامبر (ص) به امت خود وصیت نموده است که باید به گفتار و روایات عترت او عمل شود و آیا چنین وصیت و دستوری را آن حضرت در

ناوبری کتاب