صفحه ۱۳۵۵

فی الکون و یعلم الغیب و یملک الضر و النفع و نحو ذلک کما انهم یطعنون فی القرآن الکریم و یزعمون ان الصحابه حرفوه و حذفوا منه اشیاء کثیره تتعلق باهل البیت و اعدائهم فلایقتدون به و لایرونه دلیلا. کما انهم ایضا یطعنون فی اکابر الصحابه کالخلفاء الثلاثه و بقیه العشره و امهات المومنین و مشاهیر الصحابه کانس و جابر و ابی هریره و نحوهم، فلایقبلون احادیثهم لانهم کفار فی زعمهم و لایعملون باحادیث الصحیحین الاما کان عن اهل البیت و یتعلقون باحادیث مکذو به او لادلیل فیها علی ما یقولون.

و لکنهم مع ذلک ینافقون فیقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم و یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک و یقولون من لاتقیه له فلا دین له فلاتقبل دعواهم فی الاخره و محبه الشرع الخ. فالنفاق عقیده عندهم کفی الله شرهم و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم...؛ تاریخ ‏1412/3/22 عبدالله بن عبدالرحمن جبرین.

خلاصه واجب القتل دانسته شیعه ها را، با این وصف پیداست که این یک مقدمه ای است که می‎خواهند روی شیعه که در عربستان (قطیف و احساء) محصورند فشار بیاورند،با اینکه عرض کردم منطقه اینها منطقه نفت خیز است، نفت مال اینهاست، ذخائر مال اینهاست، مال اینها را غصب می‎کنند تازه آن وقت مهدورالدمشان می‎کنند.

اینجا به عقیده من در درجه اول علما و بزرگان و نویسندگان اینها وظیفه دارند به اندازه ای که می‎توانند از این شیعه ها حمایت بکنند و این مساله را کوچک نشمارند. حالا ما که وسیله ای نداریم صدایمان هم به جائی نمی رسد، من دیشب نشستم نه به عنوان رد، به عنوان در حقیقت تسلیت و مثلا دلجوئی از شیعیان آن منطقه، پنج صفحه ای نوشتم. برای اینکه نکات حدیثی هم در آن هست برای آقایان می‎خوانم و خالی از فائده نیست...

(سپس حضرت آیت الله العظمی منتظری بیانیه خود را که به زبان عربی نوشته بودند قرائت فرمودند که ترجمه آن چنین است:)

ناوبری کتاب