صفحه ۱۳۵۰

و در این میان آمریکا تنها قدرت انحصاری تصمیم گیرنده در مسائل جهانی شده و خود را قیم و مالک بلامنازع جهان فرض می‎کند. در چنین شرائطی اجتماع شما در این کنفرانس فرصت بسیار خوبی است و وظیفه الهی و ملی شما بسیار سنگین است، و خدا و اسلام و قرآن و ملتهای بیدار و زجر کشیده شما از شما انتظارات بجایی دارند. کشورهایی که تحت نفوذ شماست از نظر قدرت مادی و معنوی و انسانی و ذخائر و معادن و وسعت و شرائط حیات در حد بالایی است به نحوی که آمریکا و غرب و شرق در حفظ صنایع و تمدن و حیات خود کاملا به شما نیاز دارند. آنان به شما نیاز دارند و شما اگر متحد و هماهنگ شوید به آنان نیاز ندارید.

چرا به جای حفظ عزت اسلامی این اندازه خود و ملتهای مظلوم خود را اسیر و ذلیل قدرتهای استعماری می‎کنید؟!! اگر شما به آیه شریفه: "و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" عمل کنید و با یکدیگر هماهنگ شوید قطعا با یک میلیارد جمعیت مسلمان و این همه ذخائر و معادن و اراضی و امکانات، و مهمتر از همه قدرت معنوی اسلام -که قرنها در علم و تمدن و اصلاح جهان نقش اساسی داشته - بزرگترین قدرت جهان خواهید بود، چرا از مجد و عظمت مادی و معنوی خود غافلید؟!!.

شما می‎توانید با اتکال به خدا و اعتماد به نفس و ملتتان در نظم نوین جهان و سوق ملتها به حقیقت و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و غارتگریها و دفاع از مظلومین جهان پیشقدم باشید.

اگر شما اختلافات ساختگی را که به مناسبتهای مختلف استعمارگران ایجاد کرده و به آنها دامن می‎زنند کنار بگذارید خدا از شما راضی می‎شود و قدرتی خواهید بود که به فرموده رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران: آمریکا در مقابل شما هیچ غلطی نمی تواند بکند. آیا ننگ نیست که مسلمین با این همه جمعیت و قدرت و امکانات در مقابل یک مشت صهیونیست تروریست که از اطراف دنیا جمع شده اند ذلیل و ضعیف و تماشاگر صحنه های سیاسی ذلت بار باشند، و احیانا برخی از مدعیان دروغین اسلام نیز با آنان هم پیمان و هم صدا و صاف کننده راه تحقق مطامع آنان باشند؟

اگر امروز که سیاست دنیا به نفع آمریکا و صهیونیسم جهانی پیش می‎رود شما سران کشورهای اسلامی نجنبید و شرائط جهان را به نفع اسلام و مسلمین و مستضعفین تغییر ندهید فردا دیر است و شاید دیگر فرصتی به دست نیاورید و قهرا در

ناوبری کتاب