صفحه ۱۳۴۱

با پول خودمان به سر ملت مسلمان عراق بریزند مثل این است که به سر ما ریخته اند "ما غزی قوم فی عقردار هم الاذلوا" کفار را کشیده اند تو منطقه خودمان، الان که اینها توی منطقه ما آمده اند و دارند روی سر ما بمب و موشک می‎ریزند حالا وقت مرگ بر آمریکاست، همه کشورهائی که یک خرده غیرت دارند حتی اروپا، حتی مقابل کاخ سفید حالا آنجا دارند شعار می‎دهند، میتینگ می‎دهند علیه جنگ و متاسفانه خاک مرگ بر سر ما ایران ریخته شده، همین طور اینجا ساکت نشسته ایم آنها هر کار می‎خواهند بکنند، اقلا هر جوری می‎توانند اشخاص باید اظهار تنفر بکنند، اظهار انزجار بکنند که به چه مناسبت قوای کفر بیایند به سر ما بمب و موشک بریزند، ما حتی مرگ هم بهشان نگوئیم و اظهار مخالفت نکنیم با آنها و با مسلمانان نامردی که آمده اند با اینها همکاری می‎کنند از مصر و سوریه و ترکیه و امارات، و ما اقلا اظهار تنفر هم نکنیم.

خداوند ان شاء الله به مسلمانها یک جو غیرت بدهد، یک جو حمیت بدهد، یک میلیارد مسلمان همه امکانات هم مال خودشان، همه بدبختیها برای این است که این سران دست نشانده خائنند و آن وقت آخوندهای درباری هم که از همین ها حمایت می‎کنند همین حالا هم دارند حمایت می‎کنند، و پیغمبر اکرم (ص) فرمود: "صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، الفقهاء و الامراء" امرای ظالم و خائن خودفروخته و فقهائی که حامی این سلاطین خائن هستند.

خدایا به حق محمد و آل محمد مسلمانها را مخصوصا شیعه علی بن ابیطالب و شیعه ائمه اثنی عشر -هشتاد درصد مردم عراق شیعه مذهب و مستضعف اند- خدایا مسلمانان را از شر کفار و اجانب و ایادی و عمالشان و این سران خائن نجات بده.

خدایا وحدت کلمه بین دلهای مسلمین ایجاد بفرما.

ما را به وظایفمان آشنا بفرما. اللهم اخذل الیهود و الکفره، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، بجاه محمد و آله.

ناوبری کتاب