صفحه ۱۳۳۲

رهبری می‎باشد، و شروع شود نهادها و شوراهائی که به دلیل ضرورت زمان جنگ و غیره بر خلاف قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی درست شده بتدریج بدون سر و صدا حذف گردد و قانون اساسی و قوانین مصو به مجلس شورا و قوه مجریه و قوه قضائیه محور کارها گردد.

4 - مساله کمبود اجناس ضروری و قیمت های سرسام آور اجناس که معلول سخت گیری و تنگ نظری در امر صادرات و واردات است با بیکاریهای زیاد و درآمد کم اکثر مردم اگر زود حل نشود روزبه روز نارضایتیها زیادتر و بسا موجب بحران کشور شود، چون بهانه جنگ هم گرفته شده و حل این مشکل احتیاج به یک تصمیم و دستور قاطعانه دارد، متاسفانه تنگ نظریهای بعضی از مسئولین و اشکالتراشیها مانع آزادی تجارت و کسب و کار شده است و افراد متدین و خوب را از صحنه خارج کرده است.

والسلام علیکم و ادام الله ظلکم

‏1 ج 1 1409 - حسینعلی منتظری ‏

ناوبری کتاب