صفحه ۱۲۹۱

دست کدام می‎رسد توی دفترش چه جور است من این را نمی دانم، من به عنوان شورا فرستادم. بعدا هم بعضی از قضات که می‎آمدند اظهار ناراحتی می‎کردند من به بعضی ها یک نسخه اش را دادم، از جمله روز دوم محرم آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و یکی از مسئولین اطلاعات آمدند اینجا منزل ما، یعنی من خواسته بودم بیایند، آمدند من باز نظریاتم را گفتم و به آنها هم یک نسخه اش را دادم و به بعضی از قضات هم دادم، حالا چه جور سرایت کرده به خارج نمی دانم، علی ای حال بیت مرا کسی متهم نکند، اگر اشکال وارد است به خود من اشکال وارد است، هی می‎گویند نفوذ! نفوذ! ببینید آقا جان هر حرفی را نزنید، این آقایان بیت ما در خدمت طلاب هستند، در خدمت انقلاب هستند، همان طور که من عرض کردم بیت من بیت حضرت امام بوده، مسائل ایشان را ما می‎گفتیم، همین حالا هم همین طور است، همین حالا هم مسائل ایشان گفته می‎شود، ما در مقابل ایشان هیچ وقت ادعائی نداشته ایم و غلط هم هست. اگر ما مصلحت اسلام و انقلاب را بخواهیم بایستی که همه حول و حوش رهبر قدم بردارند و داعیه ای نداشته باشند. علی ای حال این جور بود. این آقایان که یک چیزی را می‎گویند یا می‎نویسند متوجه گفته ها و نوشته هایشان باشند که خدای ناکرده مردم خیال نکنند اختلاف هست، دعوا هست، به انقلاب و به اسلام بدبین شوند، حضرت امام نظری داشتند، مثلا فرض کنید من نباشم در این مقام، من اصلا خودم موافق نبودم و هم به نظرم کار درستی نبود، خبرگان این کار را کرد؛ و خداوند ان شاء الله به ایشان طول عمر بدهد و انقلاب را به دست حضرت ولی عصر(عج) تحویل بدهند ان شاء الله. و ببینید خورشید وقتی که در نظام باشد اقمار خورشید هم دور خورشید باید باشند، اگر چنانکه کاری بکنند و یا کاری بشود که یکی از اقمار هم از دور خورشید جدا بشود این به ضرر نظم و نظام است به ضرر زندگی است، بنابر این چیزهائی که موجب اختلاف و جبهه گیری در مقابل ایشان هست این جور نوشته ها و این جور حرفها خلاف است، و اگر چنانچه فرض کنید سید مهدی یک چیزهائی گفته باشد -من توی همین نامه نوشته ام - آدم حسابی اگر در آن شرائط باشد اقرار و اعترافاتش مسموع نیست و شرعا نمی شود ترتیب اثر داد. شما در فقه خواندید روایات زیادی هم داریم وقتی که شخص در حبس باشد حرفش بی اثر است، من این روایت امیرالمومنین را یادداشت کرده ام، زمانی خلیفه دوم می‎خواست یک زنی را حد بزند،

ناوبری کتاب