صفحه ۱۲۷۱

عکس مبارک حضرت امام بوده، نه یکجا که جای جای منزلمان قاب عکس حضرت امام و آن هم یقینا از روی اخلاص و عقیده، موجود است و اصلا امام در قلب ما جای دارد و دیگر اینکه تمامی عکسهایی که در جای جای بیت و دفتر وجود دارد توسط شخص من و با سلیقه من نصب شده که می‎توانید استفسار فرمایید؛ و در مورد برادر بزرگوار جناب حجه الاسلام حاج احمد آقا فرزند حضرت امام، بنابر آنچه در ذهنم موجود می‎باشد، معروض می‎دارم که در دستگیری چند ساعته سه سال قبل، از روی عصبا نیت لحظه ای، جملاتی ابراز داشتم که چه بسا نسبت به ایشان تعرضی صورت گرفته باشد که آنچه یقینی است بخشش ایشان و آنچه نا زیباست دامن زدن به آن و آن هم با گذشت سه سال از موضوع و در مورد استاد عزیز جناب حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی یقینا چنین مطلبی را بنده هرگز بر زبان نیاورده ام.

سروران عزیز، بنده شهامت آنرا دارم که بر آنچه اشتباه نموده ام، اقرار و طلب بخشش کنم ولی ناراحتی من از مواردی است که به دروغ نسبت داده می‎شود. من یک فرد عادی و چه بسا دارای اشتباهات زیاد هستم و مسئولیت تمامی اعمال و رفتارم به عهده خود من می‎باشد، ساحت پدر بزرگوارم از آن منزه است، لذا خواهش من از شما بزرگواران اینست که اشتباهات من و امثال مرا از ایشان جدا کنید و مرا با عنوان سعید منتظری یاد نمایید، نه آیت الله زاده و آن هم با علامت تعجب.

باز در بند دیگر، مطلب به شکلی تنظیم شده که موجب برداشت بد خواننده می‎شود. نمی توان صحبتهای حضرت آیت الله منتظری در مورد کاستن از شعار را به حضرت امام نسبت داد و این هم مطلبی است که کوچک و بزرگ همه می‎دانند که صدر و ذیل صحبت ها و نامه های آقا از دعا و تعریف و تمجید بر حضرت امام گرفته، تا ذکر دائمی این مطلب که برای من طلبه شعار ندهید و برای اسلام و انقلاب و رهبر بزرگوارش شعار داده شود و این مطلب در اکثر قریب به اتفاق بیش از یک هزار سخنرانی ایشان به روشنی مشهود است.

6 - با آنکه این مطلب که آیت الله منتظری در برخورد با مسئولان و مقامات قضایی از عفو گروهکیان سخن می‎گویند مطلب صحیحی است، ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد شرایط عفو است که یکی از آنها بنا به فرموده حضرت امام موافقت وزارت اطلاعات بوده و وظیفه احراز تو به توابین به عهده آن برادران بوده و طبیعی است

ناوبری کتاب