صفحه ۱۲۶۷

پیوست شماره 171:

جوابیه آقای سعید منتظری به نامه آقایان کروبی، جمارانی و روحانی (آقایان کروبی، جمارانی و روحانی)

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت حضرات محترم، حجج اسلام آقایان امام جمارانی، شیخ مهدی کروبی و سید حمید روحانی دامت افاضاتهم

پس از تحیت و سلام، نظر به اینکه در نامه مورخ ‏67/11/29 شما که اخیرا در بعضی از بولتنها درج گردید مسائلی مشاهده شد که برخی از موارد آن مستقیما به این حقیر مربوط می‎شود، ضروری دیدم جهت آگاهی شما سروران و کسانی که احیانا آن نامه را خوانده اند، توضیحاتی را معروض دارم و البته هرگز قصد دامن زدن به تنشهای موجود جامعه و نامه پراکنیهای اینچنینی را نداشته و فقط از باب اینکه بعضا مطالب نوشته شده با استناد به نقلیات افراد ناآگاه و احیانا مغرض مطرح شده است، جهت روشن شدن ابهامات و از باب اینکه دفاع از خود حق طبیعی و شرعی هر فرد مسلمان می‎باشد، اقدام به نوشتن این نامه نمودم و سعی خواهم کرد توضیحاتم موارد غیر مربوط به اینجانب را هم در بر گیرد و در حد وسع و اطلاعات موجودم به آنها خواهم پرداخت. (لازم به ذکر است تقسیم بندی نامه بر اساس بندهای نامه فوق الذکر می‎باشد).

1 - نوشته اید: "علیرغم هشدارها و تذکرات خیرخواهانه حضرت امام و برخی از مسئولان و دوستان، مهدی هاشمی به مسئولیت نهضتها گماشته شد." لازم به ذکر است مسئولیتهای بدوی بعد از انقلاب او از طرف حضرت آیت الله منتظری نبوده و دوران همکاریش با سپاه (عضویت در شورای فرماندهی) و شروع کار نهضتها، با احکام آقایان مسئولین کشوری بوده است و حکم مسئولیت نهضتها بعدا از طرف ایشان نوشته شده بوده و همچنین اینطور نیست که با آنکه حضرت امام و سایر مسئولین تذکرات لازمه را داده باشند، با این حال مسئولیت نهضتها به او سپرده شده باشد، چون تذکرات حضرت امام بعد از مسئولیت نهضتها بوده و آقایان مسئولین محترم کشور هم بعضا در امورات سپاه و همچنین نهضتها همکاریهایی با او داشته اند.

نوشته اید: "چنین جنایتکاری در میان بیت بود" اولا همه می‎دانند او هرگز عضو

ناوبری کتاب