صفحه ۱۲۵۸

رعایت کنید و به این حقیقت برسید که ممکن است امروز نیز مانند دیروز در اشتباه باشید. شما یک روز به کتاب شهید جاوید تقریظ نوشتید و روز دیگر با فشار نیروهای منفی درصدد برآمدید که آنرا رد کنید و تو به نامه بنویسید که برخی از دوستان نگذاشتند که هر دو کار اشتباه بود. شما شهید قهرمان محمد منتظری را تحت تاثیر گفته های دیگران، روانی خواندید. در صورتی که امام را هرچه تحت فشار قرار دادند تا کلمه ای علیه محمد به زبان آورد نپذیرفتند. و خدا می‎داند که لیبرالها و ملی گراها از این اظهار نظر شما در باره او چه بهره برداریهای سوء کردند و در مجلس شورای اسلامی او را از قول شما دیوانه خواندند! شما علیرغم توصیه ها و تذکرات حضرت امام که از نجف درباره مهدی دید منفی داشت و نیز دوستان دلسوز، مهدی هاشمی را مسئولیت دادید و دست او را باز گذاشتید و در نتیجه دیدید که با بهره برداری سوء از امکانات به دست آورده به چه جنایاتی در ایران و افغانستان دست زد و امروز نیز علیرغم هشدارها و رهنمودهای حضرت امام و بیشتر دوستان وفادار و دلسوز، از پاکسازی بیت خود، خودداری می‎ورزید و در نتیجه می‎بینیم که اطرافیان و نزدیکان شما برآنند که شما را گام به گام از راه انقلاب جدا سازند و شما را نسبت به انسانهای متعهد و فداکار و انقلابی بدبین سازند و آدمکشان و سرمایه دارها و لیبرالها را در دید شما قهرمان مبارزه با آمریکا جا بزنند! شما دیگران را از یک دندگی و لجاجت منع می‎کنید لیکن خود در برابر این همه دوستان دیرینه و خیل خیراندیشان که از سالهای متمادی و از دورانهای بسیار گذشته آنان را می‎شناسید و به اخلاص و تعهد آنان ایمان دارید سرسختی نشان می‎دهید به گونه ای که انگار همه آنان در مسیر مخالف انقلاب حرکت می‎کنند و یا نمی فهمند و در اشتباهند و تنها چند نفری که گرداگرد شما حلقه زده اند دلسوز انقلاب می‎باشند و درست می‎اندیشند!

9 - شما پیوسته به مسئولان گوشزد می‎کنید که نیروها را کنار نزنید، افراد کاری را حذف نکنید. لیکن می‎بینیم که امروز برخی عناصر درست کار و متعهد از بیت شما کنار زده شده و یا منزوی گردیده اند و سعید آیت الله زاده با اهانت از افرادی که در باند نیستند کلید تحویل می‎گیرد!!

10 - گفتن ندارد که در نظام جمهوری اسلامی کمبودها و کاستیهایی وجود دارد که برخی از آن از پیامدهای انقلاب نوپا و جنگ تحمیلی می‎باشد و اجتناب ناپذیر است و برخی نیز به سبب بی تجربگی و عدم کارآیی برخی از مسئولان به وجود آمده است و قهرا با تذکرات و راهنمایی های مشفقانه، همراه با ارائه طرح و برنامه می‎توان آنرا برطرف ساخت. اما این شیوه ای که شما در پیش گرفته اید که ضعفهایی را که اطرافیها و نزدیکان در نظر شما بزرگ جلوه می‎دهند، به دست می‎گیرید و با بوق و کرنا به رخ مسئولان می‎کشید، بدون آنکه

ناوبری کتاب