صفحه ۱۲۵۵

اتهام جعل سند، احضار می‎کنند، از فرستادن او به بازجویی ممانعت به عمل می‎آورید و تنها با بازجویی او در حضور خود شما موافقت می‎فرمایید؟! و آنگاه که در حضور شما صریحا اعتراف می‎کند علیه دکتر هادی و سید صادق روحانی سند جعل کرده است ولی از نوشتن این اعتراف سرباز می‎زند، شما نیز از او حمایت می‎کنید و با پرخاش می‎گویید چرا می‎خواهید از او نوشته بگیرید؟ آیا می‎خواهید او را به محاکمه بکشید؟! و این گونه به ماجرا پایان می‎بخشید. و درست چند روز پس از این جریان طی یک سخنرانی اعلام می‎دارید که تبعیض غلط است، ما نباید میان خودی و بیگانه فرق بگذاریم ! ما باید از حکومت حضرت علی درس بیاموزیم که فرمود اگر عاریه مضمونه نبود اولین هاشمیه ای بودی که دستت را قطع می‎کردم و...

4 - شما از سانسور در رسانه های گروهی انتقاد می‎کنید و از این نگرانید که "اگر این طور باشد کار به جایی می‎رسد که حرف من طلبه را هم که از اول انقلاب در کنار مردم و همراه با انقلاب اسلامی بوده ام سانسور می‎کنند..."؟!

شگفتا! چگونه است آنروزی که رسانه های گروهی بیانیه حضرت امام در باره مهدی هاشمی را پخش می‎کنند، با پرخاش می‎گویید که چرا این موضوع را بوق کرده اند؟ و آنگاه که خبر به شما می‎رسد که رادیو و تلویزیون می‎خواهد اعترافات مهدی هاشمی را پخش کند می‎کوشید که حتی با تهدید از پخش آن جلوگیری کنید و نگذارید امت اسلامی جنایات مهدی را از زبان او بشنوند!

آیا به نظر شما سانسور پیام رهبر انقلاب اسلامی که در باره این انقلاب همه هستی خود را فدا کرده است در صورتی که شما صلاح بدانید بی اشکال است و سانسور اعترافات مهدی و باند او نیز باید انجام بگیرد و تنها سانسور نظریات شما خلاف قانون است ؟!

5 - شما اعلام می‎دارید که: "متاسفانه دیده می‎شود طوری شده است که افراد خوب از ترس پرونده سازی نمی توانند نفس بکشند"!! با پوزش از محضر عالی باید عرض کنیم سیاه باد روی آن شیادانی که دور شما را گرفته اند و هر روز به گونه ای برای شما جو را ترسیم می‎کنند. روزی به شما می‎باورانند که مردم تا آن پایه ناراضی هستند که به مقامات مسئول کشور و روحانیان، در کوچه و خیابان آشکارا هتاکی می‎کنند و روز دیگر وانمود می‎کنند که "افراد خوب هم از ترس پرونده سازی نمی توانند نفس بکشند" و حضرتعالی نیز بدون مطالعه و اندیشه روی آن گفته ها آنرا باور می‎کنید و بر زبان می‎رانید.

اگر حکومت تا آن پایه ضعیف است که مردم در کوچه و بازار به مقامات مسئول کشور آشکارا ناسزا می‎گویند چگونه توان پرونده سازی دارد و چگونه افراد خوب نمی توانند نفس بکشند؟

ناوبری کتاب