صفحه ۱۲۴۷

پیوست شماره 166:

دلایل مخدوش بودن نامه ها نامه هایی که در اواخر عمر شریف حضرت امام به عنوان نامه ایشان منتشر می‎گردید.

امام خمینی در انتهای وصیت نامه سیاسی -الهی خود گفته است:

"1 - اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی واقعیت به من داده می‎شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می‎کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‎شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضاء من باشد با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.

2 - اشخاصی در حال حیات من ادعا نموده اند که اعلامیه های اینجانب را می‎نوشته اند، این مطلب را شدیدا تکذیب می‎کنم؛ تاکنون هیچ اعلامیه ای را غیر شخص خودم تهیه کسی نکرده است...".

با توجه به وصایای فوق، نامه هایی که در اواخر عمر شریف حضرت امام به نام ایشان منتشر شده است به دستخط حاج سید احمد خمینی بیشتر شباهت دارد تا به دستخط حضرت امام، که ذیلا از نظر کارشناسی با آوردن نمونه هایی از خطآقای سید احمد خمینی و دستخط امام، دلایلی را در این رابطه عنوان می‎کنیم.

الف - از نظر ظاهری:

با توجه به حال وخیم امام خمینی، دستخط ایشان در اواخر عمر لرزش آشکاری داشت؛ برای نمونه غزلی را که حدود سه ماه قبل از فوت نوشته است به همراه دستخط احمد آقا آورده و آنها را با دستخط " ‏1368/1/26 " از نظر ظاهری مقایسه کرده ایم. به کلماتی که زیر آنها یک خط کشیده شده توجه شود.

ب - از نظر کارشناسی:

امام عمدتا "ه'" را به صورت ویرگولی می‎نوشت و احمد آقا عمدتا به صورت دو چشم. به کلماتی که زیر آنها دو خط کشیده شده دقت شود. نمونه دستخط امام از وصیتنامه ایشان آورده شده است.

ناوبری کتاب