صفحه ۱۲۴۱

و انقلاب را در نظر نداشته ام ". پس من هیچ گاه داعیه مقابله با نظام یا خدای ناکرده مقابله با حضرتعالی را نداشته ام. ضمنا نامه فعلی من مرتجلا نوشته شد و احدی به من القا نکرده و برای احدی هم تا حال آن را نخوانده ام تا مبادا باز به گردن بیت و نفوذ و نفوذی گذاشته شود، و معلوم شود که من حرفهای خودم را می‎زنم نه حرفهای دیگران را؛ حرف زیاد دارم ولی بیش از این صحیح نیست حضرتعالی را خسته کنم. سلامت و طول عمر و توفیق بیشتر حضرتعالی را از خدای بزرگ مسئلت می‎نمایم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

‏2 شوال 1409 مطابق ‏68/2/18 ‏
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب