صفحه ۱۲۳۳

در موضوعات برسد، در غیر این صورت از خطر اشتباه و دورماندن از واقعیات جامعه و متضرر شدن مردم و بدبینی آنان به اسلام و روحانیت نباید غفلت شود.

سئوال: تحولات سالهای اخیر در زمینه های مختلف فکری و عملی، به اثبات نرسیدن ادعاها و شعارها، چندگانگی نظرات و... نوعی سرخوردگی و حیرت را در میان نسل جوان که اکثریت جامعه را تشکیل می‎دهند پدید آورده، با توجه به اینکه این وضعیت خطر مذهب گریزی و پوچی را به دنبال دارد چه توصیه ها و پیشنهاداتی برای این معضل اجتماعی ارائه می‎فرمائید؟

جواب: بسمه تعالی، از اینکه نتوانسته ایم به تمام شعارها و اهداف انقلاب جامه عمل بپوشانیم نباید مایوس شویم. باید به جای یاس و سرخوردگی به علل و رمز اصلی عدم موفقیت پی برد و چاره ای اندیشید. البته من به نسل جوان فداکار و انقلابی حق می‎دهم که بین آنچه بدست آورده با آنچه قرار بود بدست آورد و به او وعده می‎دادیم فاصله زیادی وجود دارد. ولی باید فکر کرد و به جنگ مشکلات رفت و اگر هم ناخالصی و بی صداقتی و یا بی کفایتی می‎بیند مایوس نشود و از طریق جدال "بالتی هی احسن " افکار و نظریات خود را به مسئولین و دست اندرکاران کشور و انقلاب تذکر دهد. از مسئولین نیز انتظار می‎رود به این خطر بزرگ توجه نمایند و کاری نکنند که نسل جوان ما بکلی از دست برود و به جائی برسیم که اعتمادشان و ایمانشان را به طور کلی به روحانیت و انقلاب و یا خدای ناکرده به اسلام از دست بدهند و بدانند باید در دادگاه عدل الهی و تاریخ آینده جوابگو باشند.

سئوال: برای مشکلات و نارسائیهائی که در 10 سال گذشته بوجود آمده است عده ای به ذکر عوامل پرداخته اند، مانند: نارسائی اندیشه مذهبی برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، عدم لیاقت کافی مجریان امور، بکارگیری شیوه های غلط، عدم حاکمیت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی جامعه و نیز فشارهای بین المللی؛ به نظر حضرتعالی کدام یک از این عوامل نقش برجسته تری را ایفا کرده اند؟

جواب: بسمه تعالی، پنج عاملی که برای نارسائیها و مشکلات کنونی برشمرده شد، هر کدام در جای خود درست و قابل توجه است. البته نارسائی اندیشه مذهبی را

ناوبری کتاب