صفحه ۱۲۳۲

طاغوت و بوجود آمدن امید برای تشکیل حکومت اسلامی در همه ابعاد و زمینه ها وظیفه حوزه های علمیه، سنگین تر از گذشته می‎باشد و باید هم در زمینه آموزش کلی حوزه ها و هم در استنباط فقهی مسائل سیاسی و اقتصادی و قوانین حقوقی و جزائی و غیره یک تحولی بوجود آورد و مسائل جدید و محل ابتلاء اعم از فکری و عملی بخصوص در دائره حکومت اسلامی از همان ماخذ و منابع اسلامی استخراج و استنباط گردد، اگر این مهم به شکل لجنه ای و گروهی شروع شود موفقیت و آثار مثبت آن بیشتر و دقیقتر خواهد بود.

سئوال: به نظر حضرتعالی آیا زمان آن نرسیده که یک تحول جدی و اساسی در سبک " رساله نویسی " از سوی مراجع بوجود آید؟ اگر چنین است، این تحول چگونه باید صورت پذیرد؟

جواب: بسمه تعالی، در مورد تحول در سبک رساله ها باید گفت اگر تحول در نظام آموزشی و شیوه فقهی و استنباط مسائل مستحدثه رخ داد قهرا در سبک رساله های عملیه هم تحولی مناسب با زمان و نیازهای جدید نسل معاصر با انقلاب رخ خواهد داد، ان شاء الله تعالی.

سئوال: آنچه تاکنون مطرح بوده است این است که "تشخیص موضوع شان فقیه نیست "، آیا با یکی شدن رهبری سیاسی و دینی همچنان می‎توان بر این اصل تکیه نمود؟

جواب: بسمه تعالی،با یکی شدن رهبری دینی و سیاسی،فقیه نیز از بعد اینکه یک فرد از جامعه می‎باشد می‎تواند در تشخیص موضوع دخالت کند و نظر بدهد؛ ولی با توجه به تنوع موضوعات مختلف و پیچیدگی آنها و نیاز به کارشناسی در اکثر موضوعات محل ابتلاء در حکومت اسلامی، باید فقیه در هر موضوعی به اهل خبره آن موضوع که از افراد عاقل و بی غرض متعهد و بصیر باشند مراجعه نماید و از این لحاظ خود نیز می‎تواند با اهل خبره به مشورت و تبادل نظر بنشیند؛ و این معنا عملی نمی شود مگر با دادن امکانات و آزادی اظهار نظر به خبرگان هر موضوعی و انتقال نظریات آنان به فقیه، تا او پس از اطلاع کامل از نظریات مختلف بتواند به نظری صائب

ناوبری کتاب