صفحه ۱۲۲۸

مسئولین هر انقلاب می‎باشد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا مزاج جهان برای یک دگرگونی اساسی و انقلابی جهانی به دست حضرت صاحب الامر(عج) آماده گردد و نظامات شرک و کفر و استبداد بکلی واژگون و جای خود را به یک نظام الهی عادل بدهند، ان شاء الله تعالی.

سئوال: در چند سال گذشته شاهد تحولاتی در زمینه " اندیشه راهنما " ی انقلاب و جمهوری اسلامی بوده ایم، قضاوت بسیاری آن است که برخی از آنها عدول از موضعگیریها ی اولیه بوده است. آیا به نظر حضرتعالی این تحولات، همان " اجتهاد مستمر " است یا تجدید نظر در اصول ؟

جواب: بسمه تعالی، اصطلاح " اجتهاد مستمر " مربوط به اجتهاد فقهاء در احکام است که باید با پیشرفتهای علمی و اجتماعی بشر همگام باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای بشری در تمام مراحل و دوره ها باشد، و خیال نشود که احکام اسلام منحصر به همان زمانهای اولیه و دوران جهالت بشریت و نداشتن تمدن و صنعت و پیشرفت می‎باشد. در مورد "اصول " چه منظور، اصول اسلامی باشد یا اصول انقلاب اسلامی، باید توجه شود که در هر دو یک سری اصول ثابت و غیر قابل تغییر وجود دارد که باید دقیقا شناخته و تبیین گردد و در این گونه اصول هیچ گاه تجدید نظر معقول نخواهد بود، و یک سنخ مسائل فرعی و تطبیقی است که بر حسب مقتضیات زمان و شرائط تغییر پذیر است، و در اجتهاد باید این دو سنخ مسائل از یکدیگر تفکیک شوند.

سئوال: جنابعالی به کرات این نکته را گوشزد فرموده اید که میان " حفظ ارزشها " و " حکومت کردن " باید اصالت را به حفظ ارزشها داد.

الف - به نظر حضرتعالی اهم این ارزشها در چه اموری تبلور پیدا می‎کند؟

ب - آیا تصور نمی فرمائید در صورت پای فشردن برای حفظ ارزشها بقای حکومت اسلامی خدشه دار خواهد شد؟

پ - به هرحال در نهایت این مشکل را چگونه باید حل کنیم ؟

جواب: بسمه تعالی، این معنا که برای ما باید ارزشها و اهداف اصولی انقلاب، ملاک و اصل باشد نه حکومت کردن به هر قیمت، چیزی است که از روش و سنت

ناوبری کتاب