صفحه ۱۲۲۲

چشمش را در راه انقلاب داد، قوم و خویش هایم در این راه شهید دادند، خود من چقدر به جبهه ها کمک کردم، البته نمی خواهم منت بر کسی بگذارم، وظیفه ام را انجام دادم، یک روز به انقلاب و اهداف انقلاب پشت نکردم و اگر تذکراتی می‎دادم یا چیزهایی می‎گفتم یا به مرحوم امام (ره) می‎نوشتم هیچ هدفی جز اینکه می‎خواستم سوژه ها و اشکالات برطرف بشود نداشتم. النصیحه لامام المسلمین وظیفه همه اشخاص است، بعضی اشخاص که تذکرات نمی دادند کوتاهی می‎کردند.

من یادم هست که یک نامه پنج صفحه ای راجع به جنگ به مرحوم امام (ره) نوشتم -که آقایان شاید نامه مرا دیده اید- یک روز آیت الله مشکینی آمدند به خانه ما و شروع کردند به اشکال که آقا دارند موشک باران می‎کنند تهران را، کجا را، شما اینجا نشسته اید، به داد برسید، مردم زده شدند توی صفها فحش می‎دهند و... گفتم بروید تذکر بدهید. گفت آقا شما چرا هیچ چیز نمی گویی ؟ من هم نامه ای را که راجع به جنگ نوشته بودم برای ایشان خواندم. خدا شاهد است چند مرتبه گفت الحمدلله، آنچه را می‎خواستیم بگوییم شما گفته اید. گفتم نخیر تکلیف شما ساقط نشده است، من یک نفرم و شما همه بایستی به ایشان بنویسید. منظور این است که من تمام چیزهایی که می‎نوشتم قصدم این بود که اشکالات برطرف بشود.

احمد آقا یک روز آمد اینجا، گفتم تو حالا را نگاه می‎کنی من می‎خواهم صد سال دیگر هم سوژه و بهانه ای نسبت به انقلاب نداشته باشند. در آخرین ملاقاتم با مرحوم امام که احمد آقا هم آنجا نشسته بود و آقای سید هادی هم بود، من یادم هست که به امام گفتم: دلمان می‎خواست حضرتعالی با آن قداست و چهره ملکوتی که وارد ایران شدید که تمام ارگانها، تمام طبقات به حضرتعالی عشق می‎ورزیدند، دلمان می‎خواهد آن قداست و آن چهره ملکوتی شما باقی بماند و کارهای خلافی که در زندانها و در دادگاهها و ارگانها می‎شود اینها به حساب شما گذاشته نمی شد. من نمی گویم که در زمان پیغمبر(ص) و امام (ع) کار خلاف نمی شد، در زمان پیغمبر(ص) و امیرالمومنین (ع) هم کار خلاف می‎شد، برای اینکه کارگزاران آنها که معصوم نبودند، اما هیچ وقت جرات نمی کردند بگویند پیغمبر (ص) و علی (ع) دستور داده اند که این کارها را بکنیم، مخفیانه می‎کردند؛ ولی متاسفانه جوری شده است که در بعضی از ارگانها و یا در زندانها تندیهایی می‎شود، کارهایی می‎شود و می‎گویند نظر حضرت امام است ! من از این رنج می‎برم که اینها را به حضرتعالی نسبت می‎دهند و چهره شما را ملکوک می‎کنند

ناوبری کتاب