صفحه ۱۲۱۲

پیوست شماره 150:

یادداشت گفتگوی سه ساعته معظم له با آقای سید احمد خمینی

1 - در قم تنها مدارس من بود که در خط شما بود، اگر حضرتعالی از دو سال قبل نسبت به مدارس من نگران بودید چرا به من نگفتید؟

2 - چرا مصاحبه ای را که به ضرر من و بیت من و مدارس من بود اجازه دادید پخش شود؟

3 - چرا کتابخانه مربوط به من که حدود هزار عضو داشت و بیش از همه رادیو منافقین علیه آن تبلیغ می‎کرد هنوز هم مهر و موم است ؟

4 - سید مهدی مجرم بود فرضا اعدام می‎شد مساله ای نبود ولی چرا بدون دادن حق دفاع جمع کثیری از عاشقان اسلام و انقلاب و شکنجه شده های زمان شاه را به اتهام ارتباط با او در رسانه های گروهی و روزنامه ها کوبیدند؟ و عده ای عقده گشائی کردند، و جوانان مدافع انقلاب و روحانیت و در خط خودتان را به پوچی و یاس کشاندند به نحوی که در جبهه ها هم اثر بد داشت ! و بیش از همه خوراک تبلیغی برای رسانه ها ی ضد انقلاب فراهم شد!

5 - در کجای دنیا یک دوست و پدر با فرزند و دوست و همفکر خود این طور عمل می‎کند؟

6 - حضرتعالی با این کار آخوندهای مخالف را که تا اندازه ای ترس و یا شرم حضور داشتند جری کردید و به آنان امکان ضربه زدن را دادید.

7 - ضربه ای که به اسم حضرتعالی و در پوشش حمایت از من و بیت من به من و بیت من زده شد از همه ضرباتی که آخوندهای مخالف در رژیم سابق و در زمان حال زدند و می‎زنند بیشتر بود، و فشار روحی که در این مدت متحمل شدم و به خاطر خدا و اسلام و انقلاب و حفظ حرمت حضرتعالی صبر کردم از همه زندانها و تبعیدها و کتکهای زمان شاه کوبنده تر بود. و الی الله المشتکی

8 - نمی دانم از بهره برداریهای ضد انقلاب و آخوندهای مخالف و تفسیرها ی رادیوها و روزنامه ها ی بیگانه و خوشحالی آنان تا چه اندازه مطلعید؟

ناوبری کتاب