صفحه ۱۱۹۹

اما باید محترمانه برخورد شود. حاطب بن ابی بلتعه که نقشه نظامی پیغمبر اکرم را به وسیله زنی محرمانه برای قریش می‎فرستاد و به وسیله وحی کشف شد و سوره ممتحنه در شان او نازل شد عمر خواست او را بکشد پیغمبر اکرم مطابق نقل فرمود: "لعل الله اطلع علی اهل بدر" و به واسطه سابقه بدرش او را بخشید. بسیاری از بچه ها را که اخیرا بازداشت کرده اند از طلاب محصل و انقلابی می‎باشند و به اتهام امور جزئی بازداشت شده اند و با اهانت و فحاشی بازجو یان و نگهبانان مواجه بوده اند و چه بسا ناچار بوده اند در شلوار یا لیوان قضای حاجت کنند. البته به مسئولین بالا و طبعا به حضرتعالی خواهند گفت که دروغ است. من می‎خواستم به حضور حضرتعالی بیایم و اجمالا این مسائل و هم چنین مشکلات خانوادگیم را تذکر دهم که به وسیله آقای انصاری پیغام دادید "اگر بیائی سقوط می‎کنی و من نمی توانم ملاقات کنم و سید هادی باید بازداشت و مجازات شود". آیا اگر فرضا آقای سید محمود مرعشی یا آقای سید جواد گلپایگانی می‎خواست به حضور حضرتعالی بیاید به همین نحو برخورد می‎کردید؟! صحبت سفر من به تهران را به نحو مشورت فقط من در تلفن با آقای هاشمی رفسنجانی گفتم و سید هادی هم حضور داشت، معلوم می‎شود تلفن من و آقای هاشمی را هم شنود گذاشته و یا گوش می‎کنند، اگر بناست تلفن من و آقای هاشمی هم کنترل باشد که وای بر این اطلاعات و این کشور.

در سازمان اطلاعاتی که صددرصد مورد اعتماد حضرتعالی است و همه گزارشهای آن وحی منزل است در ضمن اینکه افراد خوب وجود دارد افراد نابابی هم وجود دارد که کارشان پرونده سازی برای اشخاص است، مثلا فردی که در اصفهان مردم را به ستوه آورده بود حالا به اطلاعات منتقل شده و بازجوی امثال سید هادی و طلاب بازداشتی شده و قبلا هم گفته بود ما می‎خواهیم منزل فلانی را تطهیر کنیم.

شب گذشته شنیده شد بنا دارند آقای سید هادی را تبعید کنند. آقای سید هادی نزد حضرتعالی خوب یا بد مثل فرزند من و کمک زندگی من و مورد اعتماد من است و برای من تبعید او قابل تحمل نیست علاوه بر اینکه نسبت به او و خانواده اش ظلم است، و همچنین بچه هائی که به خون متهم نیستند و فرضا اعلامیه ای پخش کرده اند وجهی برای ماندن آنان در زندان نیست.

و اگر بناست نظر من این اندازه بی اعتبار و بی ارزش باشد اجازه دهید مانند

ناوبری کتاب