صفحه ۱۱۷۵

بسا با تظاهر به اسلام و انقلاب مرام فکری خود را ترویج می‎کنند.

ب - بالا بردن سطح آگاهی برادران نهضتها نسبت به جوهای مسمومی که رسانه های گروهی دشمن در اذهان جهانیان القاء می‎کند و در این رابطه تاکنون مسمومیتهای فکری زیادی را از ذهنیت آنان زدوده ایم.

ج - امیدوار نگه داشتن آنان در قبال مشکلاتی که جمهوری اسلامی دارد و چه بسا موجب بی اعتنایی و سوء برخورد می‎گردد. ما در روابط مان با جنبشها، دفاع از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و خط امامت و ولایت را وظیفه اصلی خود دانسته و می‎کوشیم تا اعتماد آنان به ایران سلب نگردد.

د - با اعتقاد به اینکه تنهابا اسلحه و عملیات نظامی نباید انقلاب صادر گردد، ما سعی کرده ایم نهضتها را از حالت یک بعدی خارج کرده و به آنان بفهمانیم در مناطقی که ضرورت و نیاز به کارهای نظامی وجود ندارد تربیت نیروهای مومن و آشنا ساختن آنان به فن مبارزه فکری بر اساس تفکرات و اندیشه انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه شرعی آنان است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید مهدی هاشمی

ناوبری کتاب