صفحه ۱۱۷۴

تدریس علوم اسلامی در مساجد مسلمانان مغربی در بلژیک اشتغال دارند.

جمعیت های اسلامی مانند جند الاسلام نیز که از گروههای نسبتا متدین و نزدیک به انقلاب اسلامی است از کمکهای فکری و مالی ما بهره مند شده اند. در میان علمای بزرگ مراکش که در خارج از آن کشور زندگی می‎کنند و تاکنون چند بار به ایران آمده و به زیارت جنابعالی نیز نایل گشته اند، جو تشیع و نزدیکی به مکتب اهل بیت زیاد است تا آنجا که برای اولین بار از سوی ایشان فکر بیعت دسته جمعی علمای اهل سنت مراکش با حضرت امام پیشنهاد شد که نظر به موانعی که در کار بود انجام نگرفت.

یکی از همین علما اظهار می‎داشت "من در مجموعه بررسیهای فقهی خود به این نتیجه رسیده ام که در میان مذاهب اسلامی، تشیع تنها مذهبی است که می‎تواند در مقابل طواغیت به عنوان یک مکتب فکری انسانها را تغذیه و رهبری نماید".

همین شخص آن چنان شیفته اهل بیت بود که در مراسم برگزاری یکی از شهدای عملیات برادر علی رضائیان در اصفهان در مصیبتها چنان می‎گریست که برای حضار جلسه شگفت انگیز بود. همین عالم سنی در اثر آشناشدن با مبانی انقلاب اسلامی در ایران و تجاربی که به او منتقل گشته بود بالاخره با تردید سئوال نمود من آماده ام تشیع خویش را اعلام کنم هرچند جو متعصبین اهل سنت اقتضاء آن را ندارد، که من به ایشان سفارش کردم تقیه کند. نام این شخص آقای شیخ العینین است.

در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ترکیه که هم در میان برادران و هم شیعیان جریان علاقه به انقلاب شدید است و کشور پاکستان، تونس، بلژیک، اتریش و یوگسلاوی مسایل بسیار ارزنده ای وجود دارد که به خاطر دوری از اطاله کلام صرف نظر کرده و به نتایج اقداماتی که تاکنون انجام گرفته می‎پردازم:

نظر به اینکه عملیات نظامی و کار مسلحانه نه در صلاحیت ما بوده و نه در توانمان، سعی شده درخواستهای نظامی برادران نهضتها را راسا به سپاه پاسداران ارجاع داده و کوچکترین دخالتی در آن ننمائیم، و لذا عمده ترین فعالیت ما را تربیت نیروهای مسلمان نهضتها و آشنا ساختن آنان به مبانی اسلام و تشیع تشکیل می‎دهد که خوشبختانه نتایج چشمگیری دربر داشته است مانند:

الف - مشخص شدن صف نیروهائی که صرفا به انگیزه اسلامی و انجام وظیفه شرعی دست به مبارزه با استکبار و کفر جهانی زده با نیروهای ناخالص و ناسالم که چه

ناوبری کتاب