صفحه ۱۱۷۲

انقلاب را در ایران پیروز کرد در مصر برقرار سازیم ".

همین آقای محمود احمدالصاوی در چند روزی که در منزل ما بود مرتب تحریر الوسیله حضرت امام را مطالعه می‎کرد و حتی در مسایل نماز و طهارات طبق فقه شیعه عمل می‎کرد.

کمکهای ما به این برادران مقداری پول و انتقال تجارب مبارزات ایران در زمان شاه بوده و مخصوصا نسبت به برقراری رابطه مبارزات در مصر با علمای مصر و مقام رهبری در ایران، کمکهای فکری شایانی به آنان نمودیم.

3 - عراق

در این کشور به دلیل اطلاعاتی که از موقعیت گروههای عراقی داشتیم، پس از پیروزی انقلاب در ایران با همکاری و همفکری برادر شهید حجه الاسلام محمد منتظری بر آن شدیم تا از راه دیگر به تشکل نیروها بپردازیم و لذا چند طرح زیر مورد توجه قرار گرفت:

الف - تشکیل یک جریان علمایی به نام جماعه العلماء که آن زمان از چهره های زیر تشکیل شده بود:

حجه الاسلام والمسلمین آقای سید محمد باقر حکیم، حجه الاسلام والمسلمین آقای سید محمود هاشمی، حجه الاسلام سید محمدتقی مدرسی ، حجه الاسلام آقای شیخ مهدی آصفی و چند نفر دیگر.

همین طرح در نهایت به تشکیل مجلس اعلا منتهی شد.

ب - تاسیس یک لشگر اسلامی متشکل از نیروهای وابسته به مرحوم آیت الله شهید صدر، حزب الدعوه، منظمه العمل و جماعت آقای حکیم و عده ای از مسلمانان کرد عراقی.

هم اکنون نیز رابطه های نزدیکی با طلاب متعهد و مبارز عراقی و گروههای مجاهد آن داشته و کمکهای زیادی در زمینه حضور آنان در جبهات جنگ ایران و عراق از یک سو و فرستادن آنان به داخل عراق از سوی دیگر به ایشان نموده ایم.

طرحی که اخیرا توسط بعضی فضلای عراقی مطرح شده و مورد توجه برادران ما نیز قرار گرفته این است که خارج از چهارچوبهای گروهی و تشکیلاتی جریان رابطه با مرجعیت و رهبری و تثبیت زمینه های آن پس از سقوط صدام از هر کاری مهمتر بوده

ناوبری کتاب