صفحه ۱۱۶۷

آقایان هر کدام با چندین مسئولیت سنگین نمی توانند در همه مسائل طراح و برنامه ریز باشند، و بالنتیجه به نظر من کشور در سراشیب سقوط است و مردم هم اکثرا ناراضی؛ سابقا من به حضرتعالی پیشنهاد کردم ده الی پانزده نفر افراد غیر شاغل و متخصص در امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بی نام و نشان در پشت صحنه باشند که همه مسائل و مشکلات و راه حلها را بررسی نمایند و طرحهای متقن در قسمتهای مختلف تهیه کنند و پس از ارائه به حضرتعالی قاطعانه اجرا شود، و این امر در همه دنیا معمول است، و حل مشکلات را نیز حضرتعالی از آنان بخواهید آنها باید کاری جز این معنا نداشته باشند و ملاک انتخابشان نیز لیاقت و عقل و تخصص باشد نه خط بازی.

2 - حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زیاد و بازداشت زیاد و مصادره های بیجا حکومت کردیم و به جائی نرسیدیم، پیغمبر اکرم (ص) پس از فتح مکه به مردم مکه فرمود: "یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم ؟ قالوا: خیرا، اخ کریم و ابن اخ کریم،قال: اذهبوا فانتم الطلقاء" و حتی ابوسفیان و هند و وحشی قاتل حمزه مورد عفو واقع شدند و از غنائم حنین آنان را بهره مند ساخت، من نمی گویم سران منافقین مورد عفو واقع شوند ولی یک دختربچه پانزده ساله خام را اعدام یا حبس ابد یا یک بدبخت راننده ساواک یا باغبان شاه یا اشرف حتی خانه نشیمن او را هم بگیریم، و یا شش هزار باغ تهران و حومه را مصادره یا توقیف کنیم و در اثر اهمال کاری بخشکانیم و صاحب باغ با رعب و وحشت و با عشق به ایران در اروپا و آمریکا و ترکیه ظرفشوئی یا گدائی کند و تنها کسی که از این مصادره ها بهره نبرد مستضعفین بودند.

3 - بسیاری از روحانیون و آخوندها حتی آنان که سابقا مخالف خوانی می‎کردند با یک احوال پرسی و تلفن و یا کمک قابل جذبند، و ور رفتن به آنان جز مظلوم نمائی آنان اثری نخواهد داشت.

4 - بچه های کمیته با همه اخلاصشان نوعا احساساتی و تندند، سعی شود آنهائی که به عنوان منکرات و حجاب و امثال ذلک با مردم برخورد دارند افراد روان شناس، عاقل، تعلیم دیده و دلسوز باشند، فاعل منکر از فرعون بدتر نیست و خداوند فرمود: و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی.

5 - از همه ارگانها ضعیف تر و داغون تر تشکیلات قضائی است در صورتی که لازم

ناوبری کتاب