صفحه ۱۱۶۴

بیست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟!

آیا می‎دانید در زندان شیراز دختری روزه دار را با جرمی مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام کردند؟

آیا می‎دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‎دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رائج است ؟ آیا می‎دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟

آیا می‎دانید در بعضی از زندانها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟

آیا می‎دانید دربعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماهها؟

آیا می‎دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده ؟ قطعا به حضرتعالی خواهند گفت اینها دروغ است و فلانی ساده اندیش.

6 - با اجازه حضرتعالی قدری هم از آنچه در خارج زندانها می‎گذرد گزارش دهم:

آیا می‎دانید که مردم در اتوبوسها و تاکسیها و صفوف مرغ و تخم مرغ و بنزین و روغن نباتی و گوشت و امثال اینها علنا به مسئولین جمهوری اسلامی و حتی متاسفانه به شخص حضرتعالی فحش می‎دهند؟

آیا می‎دانید روحانی و روحانیت در نظر مردم مورد تنفر واقع شده است ؟

آیا می‎دانید مردم در عین حالی که به نماز جمعه می‎آیند و شعار هم می‎دهند اکثر آنان ناراضیند و به مسئولین فحش می‎دهند؟

آیا می‎دانید در ادارات و وزارتخانه ها و متاسفانه بعضی دادستانیها و دادگاهها رشوه بیداد می‎کند؟

آیا می‎دانید دزدیهای کلان با رشوه و سفارش و تلفن حل می‎شود ولی دزدیهای کوچک تعقیب می‎شود؟

آیا می‎دانید از بس دزدی و اختلاس و مخصوصا با لباس پاسدار و کمیته زیاد شده مردم احساس امنیت جانی و مالی نمی کنند؟

آیا می‎دانید در خارج کشور بیش از دو میلیون ایرانی آواره اند و بسیاری از دختران به فحشا و خودفروشی افتاده اند و ایران و ایرانی را در خارج بی اعتبار کرده اند؟

ناوبری کتاب