صفحه ۱۱۵۳

طوری که تکلیف شرعی از شما ساقط است سکوت است حتی در محافل خصوصی دفاع از یک همچون شخصی که خطر برای حیثیت شما است و احتمال فساد و خون ریزی بی گناهان است سم قاتل است، باید تمام فعالیتها که به اسم کمک به سازمانهای به اصطلاح آزادی بخش است قطع شود و تمام کسانی که در این امور دخالت داشته اند محاکمه شوند، و آنچه مسلم است و مایه تاسف حسن ظن جنابعالی به اعمال و افعال و گفته ها و نوشته ها است که به مجرد وصول به شما ترتیب اثر می‎دهید و در مجمع عمومی صحبت می‎کنید و به قوه قضائیه و غیره سفارش می‎دهید و من از شما که دوست صمیمی سابق و حال من هستید و مورد علاقه ملت تقاضا می‎کنم که با اشخاص صالح آشنا به امور کشور مشورت نمائید پس از آن ترتیب اثر بدهید تا خدای نخواسته لطمه به حیثیت شما که برگشت به حیثیت جمهوری است نخورد، آزادی بی رویه چند صد نفر منافق به دستور هیئتی که با رقت قلب و حسن ظنشان واقع شد آمار انفجارها و ترورها و دزدیها را بالا برده است، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. من تاکید می‎کنم که شما دامن خود را از ارتباط با سید مهدی پاک کنید که این راه بهتر است و الا هیچ عکس العملی در رسیدگی به امر او از خود نشان ندهید که رسیدگی به امر جنایات مورد اتهام حتمی است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواهانم.

‏12 مهرماه 65 - روح الله الموسوی الخمینی ‏

ناوبری کتاب