صفحه ۱۱۴۷

پیوست شماره 141:

شکوائیه حجه الاسلام مهندس احمد منتظری به ریاست قوه قضائیه در مورد انتشار برخی از جزوات و بیانیه ها، مورخه ‏1369/4/7

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله یزدی دامت برکاته

پس از سلام - همانگونه که مستحضرید از اوایل سال 1368 تاکنون در تلاشی گسترده به بهانه توجیه افکار عمومی جزوات و بیانیه ها و کتابهایی در صدها هزار تیراژ و نسخه علیه پدر بزرگوار اینجانب حضرت آیت الله العظمی منتظری منتشر گردیده و کلیه روزنامه ها ی کثیر الانتشار آنها را عینا استنساخ نمودند و در برخی از سخنرانی ها و منابر هم همان حرفها تکرار گردید که علیرغم وجود اکاذیب فراوان در آنها، ایشان بخاطر حفظ وحدت جامعه و مصالح عالیه اسلام و انقلاب قاطعانه خواستار سکوت در مقابل آن حجم عظیم تبلیغات بوده و از حق شرعی و قانونی خویش چشم پوشی کردند و حتی از اقدامات دیگران در حد امکان جلوگیری نمودند و چنانچه در سخنرانی مورخه ‏68/10/11 بیان فرمودند از انتشار چند کتاب مفصل و تحقیقی و مستند که پاسخگوی اکاذیب و تهمتها بود و می‎توانست افکار بسیاری از کسانی را که به اعتماد به تبلیغات و نوشته های یکطرفه قضاوتها یی کرده و یا موضعگیری هایی را نموده بودند دگرگون سازد جلوگیری کردند و بدین گونه فدا شدن خود را بر فدا شدن انقلاب و بوجود آمدن بحران داخلی ترجیح دادند. اما در مقابل همه این حسن نیتها و از خود گذشتگی ها، بداندیشان و بدخواهان به هر مناسبتی با دروغزنی و هتاکی در برخی از جراید و یا بوسیله انتشار جزواتی با امضاهای مجهول و مجعول و یا راه اندازی گروههای فشار همچنان به فعالیتهای تخریبی و تفرقه افکنانه خود ادامه داده اند و تاکنون اگر رعایت مصلحت شده کاملا یکطرفه بوده است. اخیرا هم با انتشار کتابی تحریک آمیز که چیزی نیست جز نمایش سریال تکراری سید مهدی هاشمی، یعنی کسی که در سال 66 اعدام گردیده و در سال 65 نیز در نامه ای که ایشان به حضرت امام قدس سره نوشتند ضمن تشکر بخاطر دستور رسیدگی به پرونده نامبرده کاملا از او و گروه او اظهار برائت نمودند، ولو بلغ ما بلغ.

آیا جواب این حسن نیت ها همین است که اشاعه اکاذیب نسبت به ایشان ادامه یابد؟

چرا از علاقه شدید ایشان به انقلاب و جمهوری اسلامی و حفظ وحدت کلمه سوء استفاده

ناوبری کتاب