صفحه ۱۱۴۴

برنامه هایی دقیق در جهت مبارزه اصولی با دشمن اصلی یعنی آمریکا در جبهه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی تدوین و به مورد اجرا و عمل گذاشته شود، زیرا توجه به معلولها و غفلت از علت العلل با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و حضرت مستطاب عالی توجه دارید که یک مبارزه تمام عیار با آمریکا با شعار فقط و انجام مراسمی تبلیغاتی کافی نخواهد بود. ما اگر بخواهیم در یک مبارزه اصولی با ریشه اصلی و علت العلل مظالم طغیانها و فسادها مبارزه کنیم راهی جز شناخت و شناساندن انواع سلطه های آمریکا و امپریالیسم و جبهه هائی که آمریکا از آن جبهه ها به اسلام و امت بزرگ اسلامی و مظلومین جهان حمله می‎کند نداریم، و یقینا چنین وظیفه مهمی را باید در بحثهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دشمن برای ملت مقاوم خود و سایر ملتهای مظلوم تشریح و تبیین نمائیم و برای مبارزه همه جانبه و اساسی با آن برنامه ریزی دقیق بکنیم. من اطمینان دارم اگر مقام معظم رهبری انقلاب دستور بدهند نیروهای انقلاب و هسته های مقاومت در داخل و خارج کشور با تنظیم برنامه های مناسب و حساب شده منافع مادی، سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا را هدف مبارزات خود قرار دهند و ملتهای مظلوم و حرکتهای اسلامی و آزادیبخش برای این مبارزه اصولی و ریشه ای برنامه ریزی نمایند، به یقین جهان اسلام یکپارچه بپاخاسته و آتشی می‎شود که آمریکا و عوامل آن و همه استعمارگران شرق و غرب جهان را با قهر و غضب ملتهای مظلوم که نمونه ایست از قهر الهی در خود می‎سوزاند، و دیگر آمریکا به خود اجازه نمی دهد صدام و اسرائیل و آل سعود را برای تجاوز و جنگ و کشتار مسلمانان تجهیز و تقویت نماید.

ما تعجب می‎کنیم چطور ملت آمریکا که مدتها طعم تلخ استعمار جنایات انگلستان را چشیده اجازه می‎دهد دولت جنایتکار آنان به نام آنان دست به این ظلم و خونریزی و جنایت بزند، و نیز امید وافر دارم که اگر مقام معظم رهبری مصلحت دیدند و دستور اقدام دادند توده های میلیونی مسلمانان جهان امکانات مادی و معنوی فوق العاده خود را برای جنگ و مبارزه با دشمن اصلی اسلام و قرآن و ملتهای مظلوم در اختیار قرار خواهند داد. در خاتمه پیروزی همه مسلمین و مستضعفین جهان در همه جبهه ها و سلامت کامل و طول عمر حضرتعالی را از خدای متعال مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب