صفحه ۱۱۲۹

از جنگ ایران و عراق نوشت: معنای سخن کیمحی این است که باید تلاش شود تا جنگ عراق و ایران طولانی تر شود و ایران به شکلی تقویت گردد که بتواند ضربه های موثرتری بر پیکر عراق بزند که در غیر این صورت ممکن است عراق با تجربه ای که در جنگ به دست آورده خطری برای اسرائیل گردد.

4 - مجله کویتی المجتمع در شماره 793 مورخه نوامبر 1986 (ربیع الاول 1407) نوشت: چیزهایی که در جریان مک فارلین مورد نظر آمریکاست عبارت است از: 1-تغییراتی که در داخل حاکمیت ایران در شرف وقوع است و باید از آن بهره برداری کرد. 2-برخورد دو جناح منتظری و هاشمی 3-تقویت جناح میانه رو 4-ایجاد زمینه تفاهم با حاکمیت پس از مرحله امام خمینی.

5 - روزنامه النهار در مورخه 14 تشرین الثانی 1986 نوشت:

ریگان و جان پویند کستر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند: هدف اصلی ما از مذاکرات و ارسال سلاح محرمانه به ایران ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بود و موضوع گروگانها فرعی و جانبی است، آنها اظهار امیدواری کردند که پس از فوت آیت الله خمینی جناح میانه رو روی کار آیند.

همین موضوع در روزنامه النداء مورخه 12 تشرین الثانی 1986 به نقل از روزنامه پراودا آمده است.

6 - نشریه السفیر در مورخه 14 تشرین الثانی 1986 نوشت:

ریگان در مقابل اعتراضات کنگره در مورد ارسال سلاح به ایران گفت: سلاحهای ارسالی فقط جنبه دفاعی دارد و هدف ما از ارسال آنها یکی این است که بفهمانیم ما آماده عادی سازی روابط هستیم و دیگر اینکه با جناح میانه رو در جنگ قدرت پس از امام خمینی کانال ارتباطی برقرار نماییم.

7 - السفیر در مورخه 19 تشرین الثانی 1986 نوشت:

وزیر خارجه آمریکا درباره ارسال سلاح به ایران گفت: ما باید آماده تغییراتی در حاکمیت ایران باشیم... او گفت کاخ سفید از ایران خواسته است سیاست خود در مورد حمایت از اصول گرایی و صدور انقلاب به کشورهای دیگر را تغییر دهد.

8 - مجله الاسبوع العربی در شماره 1412 مورخه 10 تشرین الثانی 1986 نوشت:

ناوبری کتاب