صفحه ۱۱۲۸

پیوست شماره 135:

بازتاب خرید اسلحه از آمریکا و سفر مک فارلین به ایران در مطبوعات جهان

پس از آمدن مک فارلین معاون امنیت ملی ریگان و همراهان به تهران همراه با نامه ای از ریگان و یک جلد انجیل و یک قطعه کیک به شکل کلید، و انتشار خبر آن برای نخستین بار توسط مجله لبنانی الشراع شماره 242 در تاریخ تشرین الثانی 1986 (1365) و به دنبال آن سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و اقرار به انجام این سفر در خطبه های نماز جمعه تهران، مطبوعات جهان هر یک به نوعی به نقل خبر فوق و اهداف و ابعاد آن پرداختند، اعترافات متناقض ریگان و مک فارلین و دیگر دست اندرکاران و نیز استیضاح ریگان توسط کنگره آمریکا و استعفای چند تن از مشاورین امنیتی و معاونین وی و نیز تاثیری که این جریان در مسایل داخلی ایران داشت ابعاد گسترده ای به این مساله بخشید که برای آگاهی از آنچه خارج از مرزهای ایران در این رابطه مطرح بوده چند نمونه از آن را از نظر می‎گذرانیم:

1 - النهار در مورخه 11 تشرین الثانی 1986 به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: در شرایطی که ایران در اثر نیاز جنگی به خرید سلاحهای چین و ویتنام شمالی مشغول بود آمریکا مک فارلین را با مقداری سلاح به ایران فرستاد تا بفهماند اولا در مقابل هر قدم مثبت ایران آمریکا قیمت آن را می‎پردازد، ثانیا بفهماند با وجود سلاحهای مدرن در ارتش عراق پیروزی نظامی برای ایران افسانه ای بیش نیست.

2 - مجله السفیر در مورخه 7 تشرین الثانی 1986 به نقل از پویند کستر مشاور امنیت ملی آمریکا نوشت:

هدف از ارسال اسلحه به ایران تغییر حکومت ایران نبوده بلکه هدف تغییر سیاست آن می‎باشد، زیرا سیاست ما تشویق و تقویت جناح میانه رو و محافظه کار است تا بتوانند مسیر حکومت ایران را تغییر دهند.

3 - مجله الاسبوع العربی در شماره 1414 مورخه 17 تشرین الثانی 1986 پس از نقل سخن " دیوید کیمحی " نخستین سفیر اسرائیل در مصر مبنی بر لزوم بهره گیری

ناوبری کتاب