صفحه ۱۱۰۳

برادر عزیز تاکنون منهای مخارج و هزینه های یک ساله فقط کارمزدها و بهره های بانکی و مخارج مخصوص این کار بالغ بر دو میلیون دلار گردیده، هیچ اشکالی ندارد من نابود شوم بهتر از این است که پای جمهوری به این کار کشیده شود.

همین فردا وسائلی را که آورده اند عینا پس بفرستید، فورا تحویل می‎دهیم و پولمان را پس می‎گیریم و این چند میلیون دلار را که تاکنون هزینه شده است من مطمئن هستم که چون نیت خیر بوده است و واقعیت هم بر طرفین قضیه روشن است به شکلی باید حل شود.

برادر جان در این شرایط که کسی حاضر نیست حتی صد هزار دلار در اختیار شما بگذارد انصاف داشته باشید من فقط در مقابل دستور شما بدون نوشته و سند و مدرک 24 میلیون دلار اعتبار برایتان گرفتم، ارزش این کارها را باید بدانید نه آنکه آنها را لجن مال کنید. آمریکاییها به من می‎گویند، این دوستانت با تو که اینطور برایشان سینه چاک می‎دهی و جانفشانی می‎کنی اینطور عمل می‎کنند با ما چه خواهند کرد.

من از شما برادر عزیز می‎خواهم و استدعا دارم، بخاطر خدا نه بخاطر من بخاطر آبروی جمهوری اسلامی و بخاطر انسانیت و شرافت تکلیف این قضیه را در چند ساعت آینده روشن فرمایید و از حالا به بعد همه چیز و مسئولیتهای آن فقط بعهده شماست.

با عرض تشکر و احترام
ارادتمند - منوچهر قربانی فر
امضاء - ‏1365/4/19

ناوبری کتاب