صفحه ۱۱۰۲

برادر فردا درست 64 روز است که ما 24 میلیون دلار بانکها را به نام شما به آمریکاییها داده ایم همان روز اول بانک فقط یک در صد یعنی 240 هزار دلار بابت کارمزد این اعتبار برداشت کرده، بعد ببینید بهره سنگین چنین اعتباری در مدت 64 روز فقط تا حالا چقدر می‎شود؟ و حالا 256 هزار دلار بابت واخواست سفته ها و چکها و نکول اعتبار صورت حساب داده اند، اما از همه اینها بالاتر و مهمتر با 17 سال صداقت و درستکاری و اعتبار من در بانک سوئیس چه کردید.

برادر جان الان 64 روز است این وسائل به تهران وارد شده آیا جواب اعتماد و اعتقاد به جمهوری اسلامی همین است، برادر عزیز یادت می‎آید 7 ماه قبل در ژنو تشریف داشتید و 25 میلیون دلار بطور دربست و بدون سند در اختیار من گذاشتید که برای شما توسط آمریکاییها موشک هاگ وارد کنم، ولی وقتی اولین هواپیما وارد شد معلوم گشت که این نوع هاگ ها مورد نظر شما نیست و اشتباه است و فقط مبلغ موشک های وارد شده حدود 5 میلیون دلار بود، یادتان می‎آید چطور ناراحت شدید و قلبتان گرفت و من شما را نیمه شب به بیمارستان بردم تا صبح بر بالین شما ایستادم و صبح اول وقت به بانک کردیت سوئیس رفتم و 20 میلیون دلار را به حساب شما ریختم و رسید آن را برایت به بیمارستان آوردم و دو ماه بعد هم هواپیما فرستادم و موشک ها را پس بردیم و تمام هزینه های حمل و بیمه و مخارج دیگر آنرا دادیم و یک دینار هم هزینه ای به حساب شما منظور نشد و پول شما تمام و کمال و بدون کوچکترین دردسری بلافاصله برگشت شد.

برادر آن رفتار مسلمانی است یا این که حال شما می‎کنید؟ آیا این است جواب متقابل کاری که برای شما کردم ؟ درحالی که شما فقط در مقابل مهندس موسوی مسئول بودید و من گرفتار سه بانک اروپایی و دو شرکت بزرگ و یک دوست عزیز و یک عمر اعتبار و حیثیت هستم.

برادر عزیز چرا ما باید اعتماد و اعتقاد به رژیم اسلامی و آبروی آن را بر باد دهیم. شما می‎دانید سیستم بانکی و تجارت در اروپا مثل یک خانواده کوچک است، فردا گند این قضیه تمام دنیا را می‎گیرد، و دیگر آبرویی برای من که هیچ تمام شده ولی برای جمهوری اسلامی هم نمی ماند و خواهید دید که وزیر و یا سفیر همین کشور سوریه خواهد آمد و خواهد گفت قضیه چیست ؟ ده میلیون سفته یک سوریه ای واخواست شد که پول آن به وزارت دفاع آمریکا رفته که اسلحه برای ایران بیاورند، بانک سوئیس که می‎داند پول را چه کسی داده و چه کسی باید آن را باز پرداخت کند، تا آبرو ریزی بزرگ نشده و حیثیت همه ما بر باد نرفته و این دردسرها به حساب من و شما گذاشته نشده قال این قضیه را بکنید، ما آمدیم زیر ابرویش را برداریم داریم بکلی کورش می‎کنیم، ما برای خدمت آمدیم داریم خائن می‎شویم.

ناوبری کتاب