صفحه ۱۰۸۱

راه حل دوم که زمان بیشتری گرفته و دردسرهای بیشتری دارد:

1 - شما مبلغ وسائل وارد شده به علاوه وسائل کسری 177 قلم را نقدا پرداخته و ما به التفاوت 240 قلم را چک بانک ملی ایران شعبه لندن به تاریخ 20 ژوئیه 11 روز دیگر صادر و تحویل فرمایید.

2 - در همان شب وساطت نموده یکی از گروگانها را آزاد نمایید.

3 - آمریکاییها 12 ساعت بعد از این عمل کلیه 240 قلم کالا را در تهران تحویل خواهند داد.

4 - بلافاصله پس از تحویل کامل و دقیق 240 قلم در تهران باید وساطت نموده و در همان روز دو گروگان دیگر آزاد گردیده و مبلغ دو H.p را همان روز پرداخت فرمایید.

5 - حداکثر 24 ساعت پس از آزادی این دو گروگان و پرداخت مبلغ H.p این دستگاه های رادار در بندرعباس تحویل خواهند شد.

6 - پس از ورود کامل و صحیح دو H.p شما نسبت به آزادی گروگان آخر (نفر چهارم) و جسد ویلیام باکلی وساطت و اقدام می‎فرمایید.

7 - 72 هفتاد و دو ساعت پس از تحویل کلیه 240 قلم وسائل هاگها و دو H.p و آزادی تمام گروگانهای آمریکایی، هیئت بلند پایه آمریکایی در ژنو یا فرانکفورت یا تهران به نظر شما حضور خواهند یافت و دقیقا در مورد مفاد صورتجلسه پیشنهادی اقدام نموده و متعهد خواهد شد بعلاوه بقیه H.p.S -اچ پی ها- و وسائل یدکی هلی کوپترها و بقیه احتیاجات مورد نیاز ارتش ایران را بررسی و در این مورد توافق و تاریخ تحویل آنها مشخص و معین می‎گردد، درحالی که آماده اند کارشناسان فنی و ماشین آلات آزمایشی و تعمیراتی را نیز بلافاصله اعزام دارند.

8 - من شخصا و شرافتا به هر نحو که شایسته بدانید متعهد می‎شوم و تضمین می‎کنم که بلافاصله پس از انجام مرحله آخر یعنی پس از تحویل 240 قلم و دو H.p و آزادی کلیه گروگانهای آمریکایی حداکثر ظرف یک ماه 3000 موشک TOW به قیمت سی و هشت میلیون و پانصد هزار دلار (38500000) یعنی قیمت تمام شده برای خود آمریکاییها و 200 دویست عدد موشک ساید ویندر SIDE VINDER که به روی هواپیماهای. F4 و F5 ما مستقر می‎گردد به همان قیمت تمام شده در تهران تحویل دهم، البته اگر پولش را در اختیارم بگذارید نه مثل اینبار که دیگر چیزی برای من باقی نگذاشتید.

راه حل سوم:

برای آنکه ما واسطه خیر بودیم موجب شر نشویم، آمدیم تا وصل کنیم و دوستی ایجاد نماییم نه موجب تفرقه و دشمنی و کدورت بیشتر شویم، چنانچه دو راه حل فوق را صلاح

ناوبری کتاب