صفحه ۱۰۸۰

چیز و همه کار هموار گردد. لازم است خاطر نشان سازم در سال 1985 چهل و پنج هزار و هفتصد و سه نفر آمریکایی جان خود را در بزرگ راههای آمریکا از دست دادند و در همان سال یکهزار و سیصد و یک نفر آمریکایی در اثر گیرکردن لقمه در گلویشان فوت کردند (شکموها) ما نباید آمریکاییها را چنان تحت فشار بگذاریم که این چهارنفر را هم جزو آمار فوق به حساب آورند و ما این فرصت تاریخی را همراه با یک سال رنج و مشقت و صرف هزینه های فوق العاده برای من از دست بدهیم.

می‎دانید که 45 روز است اینکار گره خورده، من به شما اطمینان می‎دهم که آمریکاییها نه می‎توانند و نه خواهند توانست قدمی دیگر در این راه بردارند، مگر آنکه ما حداقل آنچه را که آقای دکتر نجف آبادی اصرار می‎کردند در ابتدا و مقدمتا انجام دهیم و به نظر من هرچه می‎خواهیم بکنیم و یا هر تصمیمی دارید باید ظرف دو سه روز آینده به مرحله اجرا درآید.

اکنون فقط سه راه حل وجود دارد، من آنها را کاملا راضی نموده و با هرسه راه حل موافقند که البته به نظر من قو یا توصیه می‎کنم که راه حل اول را انتخاب فرمائید.

1 - شما مبلغ وسائل وارد شده به علاوه وسائل کسری 177 قلم را نقدا و فورا بپردازید و ما به التفاوت بقیه 240 قلم و مبلغ دو H.p را چک بانک ملی ایران شعبه لندن به تاریخ 30 ماه ژانویه یعنی 21 روز دیگر بدهید.

2 - در همان شب وساطت نموده و دونفر را از گروگانها را آزاد نمایید.

3 - آمریکاییها تا حد اکثر 24 ساعت بعد از این عمل کلیه 240 قلم کالا یعنی حدود چهار هزار عدد وسائل یدکی و دو H.p غول پیکر را در تهران و بندرعباس تحویل خواهند داد.

4 - بلافاصله پس از تحویل کامل و دقیق کلیه وسائل فوق شما نسبت به آزادی دو گروگان باقیمانده اقدام فوری نموده و ضمنا از نظر انسانی و مذهبی وساطت نمایید تا محل دفن گروگانی را که سال قبل فوت شده است W.BUCKLY نشان دهند تا جسد او نیز به آمریکا حمل و در کنار گور مادرش که چنین وصیت نموده است دفن گردد.

5 - 72 هفتاد و دو ساعت پس از تحویل کلیه 240 قلم وسائل هاگها و دو H.p و آزادی تمام گروگانها، هیئت بلند پایه آمریکایی در ژنو یا فرانکفوروت یا تهران به نظر شما حضور خواهند یافت و دقیقا در مورد مفاد صورت جلسه پیشنهادی اقدام نموده و متعهد خواهد شد و به علاوه بقیه H.p .S -اچی پی ها- و وسائل یدکی هلی کوپترها و کلیه احتیاجات مورد نیاز ارتش ایران را بررسی و در این مورد توافق و تاریخ تحویل آنها مشخص و معین می‎گردد، درحالی که آماده اند کارشناسان فنی و ماشین آلات آزمایشی و تعمیراتی را نیز بلافاصله اعزام دارند.

ناوبری کتاب