صفحه ۱۰۷۷

پیوست شماره 130:

نامه آقای منوچهر قربانی فر در مورد مک فارلین که رونوشت آن را برای معظم له ارسال نموده بود

بکلی سری
‏65/4/18
گزارش در ده صفحه
بنام خدا

برادر عزیز و ارجمندم، آقای محسن کنگرلو

با عرض سلام، لازم است در مورد مسئله آمریکاییها که یک سال است وقت همه را گرفته و هم اکنون شکل و حالت ناخوشایندی بخود گرفته است، نکات ذیل را بعرض برسانم.

اگر بخاطر داشته باشید من روز دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 تیر ماه جاری مذاکرات مفصلی تلفنا با جنابعالی بعمل آوردم و گفتم سیاست یعنی موقع شناسی و بهره برداری از موقعیت ها و شناخت زمانهای مساعد و مناسب برای بهره برداری و گرفتن امتیازات، من توضیح دادم که روز جمعه 13 تیرماه جشن دویست و دهمین سالگرد استقلال آمریکا و جشن یک صدمین سال بر پایی مجسمه آزادی در نیویورک است و بدین مناسبت جشن بسیار با شکوهی به نام روز آزادی در نیویورک در پای مجسمه آزادی بر پا می‎گردد که آمریکاییها آنرا جشن قرن می‎نامند و رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه میهمانداران این جشن خواهند بود، چون روز آزادی و جشن آزادی است اگر ما روز پنج شنبه 12 تیرماه وساطت کنیم و کشیش گروگان آمریکایی در بیروت را آزاد کنیم و او در این جشن حضور یابد، چون یک مرد روحانی نیز می‎باشد می‎توانیم بهره برداری زیادی نموده و بسیاری از خواسته های خود را از آمریکاییها بگیریم که البته طبق معمول کسی به این توصیه من گوش نکرد، در حالی که آمریکاییها انتظار داشتند ما حداقل این قدم را برایشان برداریم.

به هرحال آمریکاییها می‎گویند، پس از آنکه سال قبل ایرانیها با وساطت خود موجب آزادی یک کشیش آمریکایی W.WIER گرفتار در بیروت را فراهم آوردند. که البته ما هم قبل از این کار 504 موشک TOW به عنوان نشان حسن نیت و یک قدم مقدماتی در اختیارشان گذاردیم، و در طول سال گذشته یعنی از آن زمان تا کنون ما آمریکاییها قدمهای مثبت و سازنده ذیل را به نشان حسن نیت و نهایت احترام به رژیم جمهوری اسلامی برداشته ایم ولی در مقابل ایرانیان کوچکترین قدم و یا نشانی در جهت بهبود روابط حتی به طور سری برنداشته اند.

ناوبری کتاب