صفحه ۱۰۷۱

محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

پس از سلام، پیرو نامه قبل مختصرا به عرض می‎رساند:

1 - آقای هاشمی رفسنجانی در تلفن با ناراحتی می‎گفت که آقا فرموده اند: یک وقت فلانی کلمه ای می‎گوید. آیا حضرتعالی احتمال داده اید که من فکر نکرده مطلبی را که محرمانه به حضرتعالی نوشته ام در ملا عام هم بگویم و یا اشکال به اصل نوشتن اینجانب بوده است ؟.

2 - با وجود این همه نیرو از طبقات مختلف در جبهه ها و بودن فضلا و اهل علم در آنجا، قهرا اخبار جبهه ها در انحصار افراد خاص نیست و از کانالهای مختلف اخبار جبهه و اعتراضات می‎رسد.

3 - برای مردم چه باید گفت یک مساله است و بررسی دقیق از آنچه واقعا در جبهه ها انجام شده و می‎شود مساله دیگری است و جواب اسکاتی و توجیهی به مردم نیز اثر موقت دارد.

4 - منظور این نیست که نباید جنگید منظور این است که از کجا باید حمله کرد و به چه نحو باید جنگید و آیا جان این همه جوانهای مردم که در اثر بی اعتنایی و بی احتیاطی و پخته نبودن طرح ها و طراحین و نرساندن مهمات با تمکن و شناسایی نکردن منطقه تلف می‎شوند ارزش دارد یا نه و جواب مردم و معترضین را چه باید گفت و آیا هر چیزی به تخصص نیاز دارد ولی جنگ به تخصص نیاز ندارد؟

5 - آیا گزارش افراد خاص فقط معتبر است و یا به گزارش فرماندهان نظامی و مسئولین جهاد سازندگی و نماینده خود حضرتعالی در جهاد و بعضی از فرماندهان رده دوم سپاه که همه در صحنه بوده و معترضند نیز باید گوش داد.

6 - ضمنا در حمله خیبر فقط تلفات نجف آباد فقط از قرار معلوم حدود هزار نفر است.

حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب