صفحه ۱۰۶۹

محتمله و بی اعتنایی به اعتراضات و پیشنهادات متخصصین با عجله در چند محور حمله می‎کند و وقتی شکست می‎خورند و تنها در حمله خیبر متحمل چند هزار شهید و بیش از ده هزار مجروح می‎شویم و عده ای هم در جزایر مجنون بدون امکانات و تدارکات لازمه محصور می‎شوند و هر آن احتمال تلف آنان می‎رود، تازه به فکر ساختن راه می‎افتند که اقلا دو ماه طول می‎کشد در صورتی که هدف ما این جزایر نبوده و نیست و آقای سرهنگ شیرازی مدعی است که من تمام این نقطه ضعفها و خطرها را قبلا کتبا گوشزد کرده ام و توجهی نشد. بجا است حضرتعالی ایشان را بخواهید و از او هم توضیحاتی بخواهید در صورتی که افراد آنها مخصوصا هوانیروز خدمات شایانی انجام دادند و می‎دهند و بچه های جهاد هم می‎گویند ما پیشنهاد کمک کردیم و رد شد ولی حالا از آنها کمک می‎خواهند. مساله مهمتر اینکه چند شکست فاحش متوالی را که ملت ایران و همه دنیا فهمیدند پیروزی قلمداد و برای جبران حیثیت خودشان از حضرتعالی مایه می‎گذارند، بجا است حضرتعالی فقط به گزارش مسئولین اکتفا نکنید و یا اقلا آنها را محور فرمایشات خود قرار ندهید چون فرمایشات شما در سطح جهان منعکس می‎شود- الان فرمایشات حضرتعالی و صحبتهای آقای هاشمی جدا مورد سئوال و اعتراضات افراد مخلص شده است و از جبهه ها زیاد سئوال می‎کنند که ما شاهد حقایق هستیم چرا تا این اندازه مطالب خلاف واقع گفته می‎شود، اظهارات خلاف واقع در روحیه خود رزمندگان که در صحنه هستند اثر معکوس دارد و آنان را دلسرد می‎کند البته بسا مثل آقای هاشمی یا صدا و سیما لازم باشد برای حفظ روحیه ها مطالبی حماسی بیان کنند ولی نه اینکه صریحا خلاف واقع باشد و نه اینکه چندین میلیارد بشکه نفت جزایر مکررا عنوان شود و قداست هدف ما را در جنگ لکه دار کند و مردم عراق را علیه ما تحریک نماید و رادیو عراق هم روی آن مانور بدهد، ما هم در چیلات هم در چزابه هم در خیبر شکست خوردیم و بسیاری از بچه های معصوم بی تجربه تعلیمات ندیده را به شهادت یا اسارت دادیم و دنیا را پر از تبلیغات غلط کردیم در صورتی که نه راه بصره بغداد را قطع کردیم و نه در تیر رس ما است و نه بین دو سپاه عراق جدایی انداختیم و تنها در حمله خیبر چندین هزار شهید و بیش از ده هزار مجروح و عده ای اسیر دادیم، از یک شهر کوچک نجف آباد حدود پانصد نفر شهید و مفقود شدند و بعلاوه نیروهای ما در جزایر مجنون بدون امکانات و نداشتن مهمات سنگین هر آن در معرض خطر شهادت یا اسارت می‎باشند، حالا مسئولیت این

ناوبری کتاب