صفحه ۱۰۵۸

می‎شود و تمام قصورات و تقصیرات زیر پوشش تبلیغات قرار می‎گیرد و افراد مقصر یا خاطی هیچگونه احساس ترس یا نگرانی نمی کنند و یا بگردن یکدیگر می‎اندازند و مرتبا خطا روی خطا و شکست روی شکست نصیب انقلاب و مردم می‎شود.

2 - در مورد امور سیاسی کشور هم وضع بهتر از جبهه ها نیست. کار جنگ قدرت و خطبازی و تلاش هر طیفی برای تحقیر و حذف حریف خود از صحنه مسئله جنگ و جبهه ها را که مسئله اصلی کشور است تحت الشعاع قرار داده تا جائی که عده ای از وزراء از نخست وزیر بیگانه اند و بجای هم آهنگی و سعی در رفع مشکلات در فکر خنثی کردن اقدامات یکدیگر می‎باشند. وزرا گله می‎کنند که ما از تصمیمات دولت بی اطلاعیم و تصمیمات را در روزنامه می‎خوانیم و نخست وزیر هم مدعی است که وزرایی که مرا قبول ندارند به من تحمیل می‎شود، بزرگترین ضعفی که در دولت وجود دارد و تقریبا آن را در بعضی موارد فلج کرده ناهمآهنگی و رو در رویی بعضی از وزرا با نخست وزیر است. و هر چند بنظر می‎رسد که علنی شدن و انتشار تعیین حضرتعالی نسبت به آقای موسوی به صلاح حضرتعالی نباشد چون در آینده اگر ضعفی در کار پدید آید به حضرتعالی مستند می‎شود ولی فعلا که صلاح چنین دیده اید و با اظهار نظر حضرتعالی ایشان به مجلس معرفی می‎شوند اگر همچون گذشته فشار از طریق آقایان برای تحمیل وزرا ی خاصی اعمال شود کابینه آینده همچون گذشته ناهمآهنگ خواهد بود و این معنی صددرصد به ضرر کشور است که نیاز به برنامه صحیح و تصمیمات قاطعانه همآهنگ دارد. این جانب نظرم را هم به آقای خامنه ای و هم به آقای موسوی گفته ام که نباید نخست وزیر در انتخاب وزرا تحت فشار قرار گیرد بلکه باید به او آزادی داده شود تا هر کسی را با خود همآهنگ می‎داند انتخاب کند و متقابلا رئیس جمهور و مجلس از او کار جدی و انجام مسئولیت و رفع مشکلات موجود را بخواهند و خلاصه باید بهانه تحمیلی بودن وزرا از ایشان گرفته شود.

3 - در مورد حکم اخیر حضرتعالی به تاسیس قوای سه گانه در سپاه، بنظر می‎رسد در شرائط جنگی و آمادگی بسیاری از افراد ارتش برای اخلال و فرار و عصیان این تصمیم بسا عوارض نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از اول ممکن بود ارتش را به تدریج و بدون سر و صدا تصفیه و با سرمایه گذاری فکری و تربیتی جاذب و صحیح نه با این سیاسی عقیدتی فعلی اصلاح و آماده کرد و بافراد جوان و فعال آن آموزشهای

ناوبری کتاب