صفحه ۱۰۴۲

اسلامی را به آینده انقلاب و ادامه راه امام بزرگوار مطمئن می‎سازد.

راه انبیاء و سرنوشت رهبران الهی همیشه قرین با ابتلاء و بلاها بوده و موفقیت هایشان نتیجه پیروزی در امتحانهای سخت ربو بیت. (ان هذا لهو البلاء المبین). سنت الهی ابراهیم را با قربانی فرزند و هجرت رنج آلود به وادی غیر ذی زرع و یعقوب را با فراق عزیزی چون یوسف و چشمان نابینای از اشک و اندوه (وابیضت عیناه من الحزن و هو کظیم) و موسی و عیسی را با دربدریها و گرفتاریها و ایوب را با امواج سختیها و مصائب و سرانجام خاتم پیامبران را با مرارتهای توصیف شده به (ما اوذی نبی مثل ما اوذیت) هم آزموده و هم ساخته و هم مکرم و موفق داشته است. (البلاء للولاء)

پرتو صحنه های ایثارگرانه احد و کربلا و فخ امروز در محیط جامعه اسلامی ما مشهود است و بی گمان این ملت مقاوم درس ایثارگری را از بزرگانی چون حضرت شما می‎گیرند.

با اینکه آزردگی قلب رئوف قائم مقام رهبریمان برایمان سنگین است، اما آثار گرانبهای همرنگی و همراهی و همدردی خانواده دومین شخصیت انقلابمان با خانواده های معظم شهدا و جانبازان تحمل این بار سنگین را آسان می‎دارد، همانگونه که اماممان و مقتدایمان در شهادت فرزند فقیه شان آیت الله سید مصطفی فرمودند، و بی شک این شهادتها مایه تقویت ایمان و روحیه رزمندگان و ملت ایثارگر و خانواده معظم شهدا است.

از برخوردهایتان با یاسر در ملاقات های زندان و جاهای دیگر برایم روشن است که سخت به او دل بسته داشتید ولی می‎دانم که اسلام و انقلاب به مراتب بیش از محمد و یاسر در دلتان جای و منزلت دارند. با اینکه مسئولان طراز اول کشورمان همگی فرزندان و وابستگان نزدیکی در جبهه داشته و دارند، اما خداوند جنابعالی را لایق نزول این سعادت عظمی دانسته و رحمت خاصش را برایتان نازل فرموده.

هر که در این بزم مقرب تر است ____ جام بلا بیشترش می‎دهند

رحمت خدا بر ارواح مقدس همه شهدای راه حق بادا.

ارادتمندتان
‏65/7/17 - اکبر هاشمی رفسنجانی

ناوبری کتاب