صفحه ۱۰۳۴

و کلمه حزب واژه غربی وارداتی نیست بلکه کلمه اسلامی و قرآنی است: "فان حزب الله هم الغالبون " (مائده 56) "الاان حزب الله هم المفلحون " (مجادله 22) و چه قدر همآهنگ است این آیه با آیه 104 سوره آل عمران: "و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون " و حزب الله واقعی وقتی تحقق می‎یابد که افرادی با فکر و ایده صحیح و برنامه جامع مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با دین و عقل و منطق همآهنگ شوند و بتدریج رشد پیدا کنند، نه اینکه با تحریکاتی آنی و خلق الساعه جمع شوند و پس از ساعتی هیاهو و شعار غیب شوند.

و احزاب خوب و قوی و ریشه دار می‎توانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع ملت و کشور و اسلام انجام دهند و دولت خوب و متعهد و مقتدر روی کار آورند، و در هرحال رابط بین مسئولین و دولت و ملت باشند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند. و قهرا ملت نیز گرفتار احزاب و گروههای خلق الساعه که طبعا پیش از هر انتخابات می‎رویند نگردد.

و بالاخره خاطره سوء مردم از بعض احزاب که در اثر سوء مدیریتها و جهات دیگر نتوانسته اند خدمت شایانی انجام دهند، نباید مانع شود از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیعی که گفته شد.

ضمنا بجاست برای آگاهی بیشتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر و درجات و مراتب و شرایطآن به کتابهای مفصل و از جمله به کتاب ولایت فقیه اینجانب (ج 2 ص 213) و ترجمه آن به نام مبانی فقهی حکومت اسلامی (ج 3 ص 335) مراجعه شود؛ و چون نامه گنجایش شرح بیشتر و ترجمه آیات و احادیث عربی را نداشت از برادران واقف به زبان عربی انتظار دارد به وسیله ترجمه و توضیح آیات و احادیث مذکوره، برادران و خواهران را یاری نمایند.

والسلام علیکم و علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمه الله و برکاته

‏4 رجب 1418 - ‏1376/8/14 ‏
قم المکرمه - حسینعلی منتظری

(پیوست شماره 118 داخل متن کتاب آمده است)

ناوبری کتاب