صفحه ۱۰۲۹

انسجام اساسی ایجاد فرمایید. من که فعلا به برکت وزارت محترم اطلاعات شما حتی زندگی خانوادگی من درهم و برهم شده و حال و فکری برایم نمانده ولی جنابعالی که در مقام ریاست جمهوری کشور انقلابی ایران قرار گرفته اید و بحمد الله از نطق و بیان رسا و بینش سیاسی بهره مند می‎باشید لازم است در انجام این خدمت مهم هرچه سریعتر اقدام فرمایید. شکر الله سعیکم، و لازم نیست در رسانه ها گفته شود تا اشکال سیاسی برای شما داشته باشد.

‏65/10/29 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب