صفحه ۱۰۲۸

پیوست شماره 116:

نامه معظم له به آقای خامنه ای در مورد تلاش برای ایجاد وحدت در بین گروههای مبارز شیعه افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

جناب مستطاب حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه ای رئیس جمهور محترم ایران دامت افاضاته

پس از سلام و تحیت، جنابعالی توجه دارید که گروههای شیعه افغانستان به جای جنگ با حکومت مارکسیستی و قوای اشغالگر روس به برادرکشی اشتغال داشتند، و در اثر اعزام یک هیئت به سرپرستی جناب حجه الاسلام آقای جواهری با چه مشقاتی به جنگهای داخلی خاتمه داده شد، و در آن وقت رادیو مسکو و کابل تبلیغات زیادی علیه هیئت انجام دادند، و من چقدر وقت و نیرو مصرف کردم تا گروههای شیعه را به یکدیگر نزدیک کردم و بین آنان پیمان وحدتی منعقد شد که همه امضاء کردند ولی متاسفانه گروه نصر به اتکاء بچه های وزارت خارجه به بهانه های واهی از امضای پیمان سرپیچی کردند و مثل اینکه حکومت آینده افغانستان را منحصرا در تیول خود می‎دانستند. اینک که زمزمه تشکیل دولت موقت و دولت در تبعید از طرف گروههای متحده هفت گانه اهل سنت شنیده می‎شود اگر همه گروههای شیعه مذهب هم آهنگ و متحد نشوند که یک گروه قوی و نیرومندی را تشکیل دهند مسلما کلاه آنان در معاملات سیاسی در پس معرکه خواهد بود و آنان را سهمی در حکومت آینده نخواهد بود.

و بالاخره آقای شیخ آصف محسنی هرچند مورد اشکال باشد از رهبران سنی مذهب و بعضا متمایل به وهابیت که بدتر نیست و کاربرد گروههای افغانی مخصوصا پس از اتحاد مسلما از مجلس اعلای عراق بیشتر است و ارزش صرف وقت را دارد. بنابر این بجا بلکه لازم است جنابعالی به هر نحو شده علماء و روسای گروههای شیعه را هرچه زودتر دعوت کنید و بین آنان یک وحدت و

ناوبری کتاب