صفحه ۱۰۱۵

پیوست شماره 110:

یادداشت برای تذکر به نمایندگان خود در دانشگاهها و مسئولین دانشگاهها و اساتید و دفتر مرکزی نمایندگان

تاریخ ‏67/8/5

1 - تشکر از آقایان نمایندگان و همچنین مسئولین دانشگاهها و اساتید و دفتر مرکزی نمایندگان

2 - فضیلت علم و عالم و ترغیب در علم از جهات مختلفه، و اطلاق نسبت به همه علوم مفیده حتی علوم جدید

3 - سعی در تعلم و بالا بردن سطح علمی دانشگاهها و احترام متقابل استاد و شاگرد

4 - برخورد خوب با دانشجویان و دانشگاهیان و احتراز از تفسیق و تکفیر و انگ زدن و ایجاد وحشت و نفرت در آنان

5 - ملاک همیشه باید فعلیت اشخاص باشد و باید نسبت به گذشته ها و خطاها با اغماض برخورد کرد، "کل ابن آدم خطاء فخیر الخطائین التوابون ".

6 - نمایندگان و اساتید معارف بیشتر حضور داشته باشند و با دانشجویان بیشتر تماس داشته باشند برای رفع شبهات و مشکلات، نه اینکه به صورت استادان حرفه ای در آیند که هدف فقط تدریس در کلاس باشد.

7 - شورای انقلاب فرهنگی اقدام به استخدام رسمی اساتید معارف واجد شرائط بنماید.

8 - روسای دانشگاهها و دانشکده ها در نصب و عزل اساتید نظر نمایندگان را در امور مربوط به تعهد دینی اساتید جلب نمایند.

9 - برای بالا بردن سطح علمی دانشگاهها از اساتید و فارغ التحصیلان ایرانی خارج دعوت شود و به آنان بها داده شود تا جذب شوند و برای آنان امکانات فراهم گردد، دانشمندان و متخصصین سرمایه های با ارزش کشور هستند باید علم را به کشور آورد.

10 - بجا است در کنفرانسهای روساء دانشگاهها و هیات امناء دانشگاهها از

ناوبری کتاب