صفحه ۱۰۱۱

مختلف باید همآهنگی کامل وجود داشته باشد و یک سیاست پخته شده مشورت شده حکم فرما باشد. و ملت را باید در مسائل مهم اساسی به حساب آورد، تصمیمات مهمه و ارتباطات و خط مشی ها بالاخره مخفی نمی ماند و دروغهای مصلحت آمیز و توریه ها بالاخره فاش می‎شود، چرا دشمنان بدانند و افشا کنند و ما از خود ملت مخفی نمائیم. اصلا سیاست صحیح و اسلامی سیاستی است مبتنی بر صداقت و راستگوئی، ملت ما الحمدلله رشد عقلی و فکری دارند و خودشان مصالح و مفاسد را درک می‎کنند.

11 - ادارات و ارگانها و موسسات پر خرج و تکراری باید بتدریج اصلاح و در یکدیگر ادغام شوند، و مقررات دست و پاگیر اداری حذف شود، و اصل را باید بر صحت و سلامت ملت گذاشت نه بر فساد و انحراف آنان.

12 - برای تعدد موسسات نظامی و انتظامی و صنایع نظامی هر چه زودتر باید فکر اساسی کرد تا دارای یک قدرت متشکل همآهنگ نظامی و یک نیروی همآهنگ انتظامی باشیم و گرفتار تضادها و خرجهای تکراری نشویم، واضح است که بقاء حیات سیاسی و اجتماعی ما مرهون صحت و همآهنگی و نظم این دو قوه است.

13 - دولت باید در ایجاد کار و شغلهای واقعی مورد نیاز هر چه بیشتر فعالیت کند، و سرمایه گذاری در امر تولیدات و صنایع را بر سرمایه گذاری در مصارف و تشریفات مقدم بدارد. اکثر اعتیادهای مضر و شیوع مواد مخدره و فسادهای اجتماعی و رشوه ها و دزدیها و فحشاها معلول بیکاریها و نداشتن راه درآمد مشروع است. ما به جای مبارزه با علل اصلی همیشه با معلولها مبارزه می‎کنیم و لذا موفق نیستیم، مردم نوعا خوبند و بالفطره جانی نیستند، ضرورت آنان را به فساد می‎کشاند.

14 - کارها را باید به کاردانهای شجاع عاقل و متخصص متعهد محول کرد و اگر فرضا وزیری یا مسئولی یا مقامی احساس کرد کاری برایش سنگین است عقل و منطق و وجدان و دین حکم می‎کند کار را به اهلش واگذار کند.

15 - اگر در جائی با شکست مواجه شدیم باید ریشه یابی کنیم که چرا به اینجا رسیدیم و چه عواملی ما را به اینجا رساند تا دو باره گرفتار نشویم، نه اینکه فقط به اشتباه خود اقرار کنیم و اظهار ناراحتی کنیم، تغییر عوامل و مسئولین یک امر عاقلانه خداپسندانه متعارف دنیا است. در خاتمه سعی کنید خدا را شاهد رفتار و گفتار خود بدانید و از خدا غفلت نکنید. ان شاء الله موفق باشید

والسلام علیکم
‏67/7/9 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب