صفحه ۱۰۱۰

کرد. اساس دین مقدس اسلام بر عفو و اغماض و گذشت است، سوره های قرآن با نام رحمن و رحیم شروع می‎شود و پیغمبر ما رحمه للعالمین است و امیرالمومنین (ع) در خطاب به مالک اشتر می‎فرماید: "و اشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یوتی علی ایدیهم فی العمد و الخطا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه ". باید سیره و روش پیغمبر اکرم (ص) در فتح مکه و جنگ هوازن و سیره امیرالمومنین (ع) در فتح بصره برای ما الگو و نمونه شود.

8 - چند میلیون ایرانی آواره ما در خارج از کشور داریم که فرضا صد هزار از آنان مثلا ضد انقلاب و ضد اسلام باشند بقیه نوعا بی تفاوت بلکه بعضا علاقه مند به اسلام و انقلابند و مایلند به کشور برگردند، و تبلیغات و جوها و بعضی تندیها آنان را وحشت زده کرده، و در بین آنان مغزهای متخصص و متفکر مورد نیاز کشور زیاد وجود دارد، در صورتی که نفس وجود هر یک از آنان در محیط خارج یک وسیله تبلیغ علیه کشور است و حکایت از وجود یک نحو ترس و خشونت در کشور می‎کند، باید یک عفو و گذشت عمومی اعلام شود. و مثلا هر کس به سفارت ما در خارج یا هیئتی از وزارت خارجه و اطلاعات و سپاه مثلا در کنار سفارت مراجعه کند و یک تعهد کتبی بدهد که مقررات کشور و ظواهر شرع را رعایت کند و از خشونت پرهیز کند بتواند آزادانه وارد کشور شود و هیچ ارگانی حق تعرض و بازجوئی نسبت به او نداشته باشد و بر گذشته ها همه صلوات. و هر مقدار جنس حلال و مشروع هم مجاز باشد با خودش به کشور وارد کند و در امور و صنایع هم بتواند سرمایه گذاری کند، خود این امر افراد و سرمایه ها را جذب و بسیاری از کمبودها را برطرف می‎کند، و پس از ده سال از انقلاب تحول جدیدی خواهد بود.

9 - نسبت به سرمایه گذاری در صنایع و تولیدات کشاورزی و دامداری تشویق کمتر می‎شود و سخت گیری و مقررات دست و پاگیر زیاد است، باید کاری کرد که مردم علاقه مند شوند و احساس کنند که سرمایه آنان محفوظ و سودآور است. اگر ملت ما در فعالیتهای اقتصادی خود احساس امنیت جانی و مالی و آبروئی کند احتیاج به سرمایه گذاری خارجی نداریم.

10 - در سیاست داخلی و خارجی کشور و تصمیم گیرندگان و وزارتخانه ها ی

ناوبری کتاب