صفحه ۱۰۰۴

پیوست شماره 107:

یادداشت برخی محورهای اساسی برای تذکر به مسئولین در جهت بهبود مراسم حج

بسمه تعالی

1 - توجیه حجاج در ایران به وسیله رادیو و تلویزیون راجع به برخوردها و خریدها و رعایت اخلاق و ظواهر شرع

2 - عدم سخت گیری در فرودگاهها و ترک کارهای موهن و مضر به حیثیت جمهوری اسلامی

3 - حذف بعضی مصارف غیر ضروری و غیر لازم مثل بردن آلو مثلا

4 - تقلیل مدت ماندن حجاج در حجاز به 25 الی 27 روز

5 - عدم تبعیض نسبت به منازل و امکانات و جلوگیری از گدابازیها

6 - دقت در انتخاب روحانیین و محول کردن آن به ائمه جمعه استانها و ارشاد استانها

7 - امتحان دقیق از روحانی و کمک روحانی نسبت به مسائل حج بدون تبعیض و مسامحه، راجع به این موضوع شکایت زیاد بوده.

8 - حتی المقدور مقدم داشتن افراد مسن که تاخیر ممکن است سبب محرومیت آنان شود.

9 - حتی المقدور مقدم داشتن کسانی که تا حال مشرف نشده اند و حج واجب دارند.

10 - تحمیل نکردن افراد به کاروانها به اسم کارگر و محول کردن تعیین کارگر به خود آنها

11 - حذف سهمیه ارگانها بجز خانواده شهداء

12 - ساده کردن تشکیلات بعثه امام و تقلیل افراد منتسب به آن

13 - تماس بیشتر بعثه امام با علماء و شخصیتهای کشورهای اسلامی و بها دادن به آنان

14 - تهیه کتابچه جامع به زبانهای مختلف در رد اشکالات و تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی

15 - بردن مناسک و کتب لازمه با پست سیاسی یا وسیله دیگر و توزیع بین حجاج در حجاز

16 - حتی المقدور نرفتن مسئولین کشور به حج مگر اینکه مستطیع باشند و قرعه به نامشان بیفتد.

17 - دولت لوازمی را که حجاج به عنوان سوغات می‎آورند قبلا بخرد و وارد کند و در فرودگاه به حجاج بفروشند.

ناوبری کتاب