صفحه ۹۵

اشکال می‎کنی - خود ایشان هر وقت می‎خواست اشکال کند فکر می‎کرد که به قول خودش یک اشکال بکری باشد ولی من مطلبی که به ذهنم می‎آمد می‎گفتم، گاهی درست در می‎آمد و گاهی استاد جواب می‎داد، اغلب این اشکالها که در اصول فلسفه هست یا مال من است یا مرحوم شهید بهشتی، این دوره اصول فلسفه را که ایشان شبهای پنج شنبه و جمعه درس می‎داد من مرتب بودم و این برای ما خیلی مفید بود مخصوصا آن گفتگوهایی که انجام می‎گرفت، البته همه آن بحثها در کتاب منعکس نشده است، و مرحوم مطهری پاورقیهایی که نوشته مال بعد است، متاسفانه از آن جلسات نوار گرفته نشد، البته آن وقتها نوار گرفتن خیلی معمول نبود، اگر نوار گرفته شده بود چیزهای مفیدی بود، هم اشکالاتی که می‎شد نوعا اشکالات خوبی بود و هم جوابهای علامه خیلی جوابهای قانع کننده ای بود ولی اینها جایی منعکس نیست، البته وقتی مباحثه می‎شد ایشان می‎رفتند اجمال اشکالات و پاسخ خودشان را منعکس می‎کردند اما تمام خصوصیات آن منعکس نشده است.

تحصیل شوارق نزد آیت الله حاج سید احمد خوانساری

" شوارق " را پیش مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری پنج شنبه و جمعه ها می‎خواندیم، البته ایشان هم از خارج خیلی نمی گفت عبارت را می‎خواند گاهی اوقات ما یک سئوال می‎کردیم آن وقت ایشان با یک کلمه جواب می‎دادند، حدود یک سوم شوارق را پنج شنبه و جمعه ها پیش آیت الله خوانساری درس گرفتیم.

تدریس شرح تجرید و باب حادی عشر در علم کلام

س: ضمن اینکه می‎فرمایید در علم فلسفه و کلام چه تحصیلاتی داشتید بفرمایید که مبنایتان در فلسفه بر اصالت وجود است یا بر اصالت ماهیت و اینکه تفاوت این دو نظریه چیست، و هر یک از این دیدگاهها چه تاثیری در مبانی عقیدتی ما نظیر معاد دارد و همچنین مساله حرکت جوهری ؟

ناوبری کتاب