صفحه ۷۸۶

حکومت می‎کند و مخالفین هم علیه شخص کلینتون نظراتشان را در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و مجلس و جاهای دیگر مطرح می‎کنند، منتها اگر بد عمل بکند حزبش زیر سئوال می‎رود و برای دوره بعد انتخابش نمی کنند و یا در همان دوره از کار برکنارش می‎کنند. علاوه بر این به اعتقاد ما مردم می‎توانند اختیارات والی منتخب خود را محدود و یا تفکیک نمایند و از تمرکز آن جلوگیری کنند، برای او مدت تعیین کنند و یا ضمن بیعت شرایطی را -که با شرع مخالفت ندارد- قرار دهند و سیستم حاکمیت را در قانون اساسی به گونه ای قرار دهند که حق نظارت آنان بر حاکمان تضمین گردد.

س: قانون احزاب که در قانون اساسی هم پیش بینی شده چرا تاکنون در جمهوری اسلامی ایران اجرا نشده است ؟

ج: کار نادرستی بوده که اجرا نشده، احزاب باید به صورت واقعی و مستقل وجود داشته باشد نه اینکه توسط خود حکومت و یا افراد منسوب به حاکمیت مثل زمان شاه حزب درست شود و مردم هم مجبور باشند فقط در همین احزاب دولتی ثبت نام بکنند، احزاب به این شکل بود و نبودش فرقی نمی کند. مطلبی هم از اینجانب در مورد احزاب منتشر شده (پیوست شماره 117) که می‎توانید به آن مراجعه نمایید. آخرین پرسش

س: به عنوان آخرین پرسش در این محور، حضرتعالی که در زمینه مسائل حکومتی اسلام چند مجلد کتاب نوشته اید و عمر خویش را در مسائل سیاسی -مبارزاتی گذرانده اید و در مبانی فقهی نیز فقیه و کارشناس هستید بفرمایید آیا مبنای ولایت و حاکمیت فقیه یک حکم خدایی است یا مردمی ؟ آیا با توجه به پیچیدگی اداره جامعه در شرایط فعلی می‎توان قدرت را به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز کرد و فقط بر صلاحیت فردی وی تکیه کرد و همواره نگران فروریختن این صلاحیتها بود؟ آیا تمرکز قدرت فسادآور نیست ؟ و بفرمایید جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چگونه است ؟

ناوبری کتاب