صفحه ۷۸

مساله اتحاد شکل و کشف حجاب

س: حضرتعالی فرمودید که آن زمان دستگاه حکومتی رضاخان اتحاد شکل را رایج کرده بود و عمامه ها را برمی داشتند حتی می‎آمدند پستوها را می‎گشتند، راجع به قضیه اتحاد شکل و البسه که منجر به کشف حجاب و رفع عمامه علما شد اگر خاطراتی دارید بفرمایید.

ج: بله، من در اصفهان همین اندازه یادم هست که پاسبانها طلبه ها را اذیت می‎کردند، یک پاسبانی بود خیلی بدخو و خشن، و نمی دانم روی چه جهتی طلبه ها اسم او را گذاشته بودند "هندل میرزا"، او هم فهمیده بود که آخوند ها به او می‎گویند هندل میرزا، از آن دور که اینها را می‎دید می‎گفت: "آشیخ وایسا هندل میرزا آمد! "، این شخص عمامه خیلی ها را برداشت،فحش می‎داد، اذیت می‎کرد.

یک خاطره از حاج آقا رضا رفیع راجع به تغییر لباس روحانیت

یک خاطره دیگری در نظرم هست مربوط به حاج آقا رضا رفیع که -گو یا در مجله دنیا- عکسی از او انداخته بودند با عمامه و عکس دیگری با کلاه، در آنجا حاج آقا رضا رفیع یک مقاله ای نوشته بود زیر این عنوان که "چرا من کلاهی شدم "، خلاصه آن مقاله این بود که من با رضاشاه در گرگان بودم و معمم بودم، رضاشاه به من گفت ما به تهران که برگشتیم بعد از بیست و چهار ساعت به طرف خوزستان می‎رویم و شما باید در این سفر همراه ما کلاهی باشی، این امر برای من خیلی گران و سخت بود که تغییر لباس بدهم، گفتم: آقای حاج مخبر السلطنه نخست وزیر می‎دانند که من معمم باشم برای دولت و مقام سلطنت بهتر است، رضاخان گفت: نخیر همین است که من می‎گویم، شما بایستی کلاهی همراه ما باشی !، لذا ما به تهران که برگشتیم با اکبر میرزای صارم الدوله رفتیم خیابان لاله زار یک دست کت و شلوار و پاپیون خریدیم به پانصد تومان، بعد وقتی که لباسها را پوشیدم و رفتم به دربار همین شاه فعلی محمد رضا گفت: عجب خوب این لباس به شما می‎آید؛ حاج آقا رضا ریش پر پشت و

ناوبری کتاب