صفحه ۷۷۳

مدیریت حوزه خدمت ایشان رفتیم فرمودند که: "بروید خدمت آیت الله گلپایگانی " و ما رفتیم با ایشان صحبت کردیم.

سخنرانی 13 رجب در رابطه با مرجعیت شیعه

با مشاهده همه دخالتهای ناروا در امور حوزه و مرجعیت، من در عین حال ساکت بودم تا اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری روزی در خاوه من به منزل آقای آذری رفتم، ایشان فردی را صدا زد و دفتری را به او داد و گفت: "در قم این دفتر را به آقای استادی بده "، سپس متوجه من شد و گفت: "پس از انتخابات، جامعه مدرسین به تهران احضار شدند؛ پس از حضور، آقای خامنه ای پرسید وضع جامعه مدرسین چگونه است ؟! من گفتم جامعه مدرسین مرد!"، نظر ایشان این بوده که چون جامعه را وادار کردند آقای ناطق نوری را برای ریاست جمهوری تایید کنند و او انتخاب نشد پس جامعه موقعیت خود را از دست داده است. آقای آذری ادامه داد: آقای خامنه ای از این حرف من ناراحت شد و گفت: "این چه حرفی است، ما با جامعه مدرسین کارها داریم و از جمله مساله مرجعیت است، هفت نفر مرجع صحیح نیست، مرجع باید یک نفر باشد و این کار بر عهده جامعه است، و باید جامعه مدرسین تقویت شود." پس در این رابطه چهارنفر از اعضای جامعه این دفتر را تهیه کرده اند و به اعضای جامعه داده اند تا نظر بدهند، در این دفتر آمده: "اولا جامعه مدرسین منحصر در افراد خاص نباشد و همه مدرسین حوزه دعوت شوند؛ و ثانیا در همه استانهای کشور نماینده داشته باشند"، و من اشکال کرده ام: "اگر منظور دعوت از بچه هاست که ارزش ندارد، و اگر منظور دعوت از بزرگان حوزه است آنان حاضر نیستند شرکت کنند، و هنگامی که ما در قم شکست خورده ایم طبعا در جاهای دیگر به ما اعتنا ندارند".

وقتی آقای آذری این صحبتها را نقل کرد من از ایشان پرسیدم: "منظور آقای خامنه ای از مرجع واحد چه کسی بود؟" آقای آذری گفت: "منظور ایشان خودشان بود و می‎خواستند جامعه مدرسین فقط ایشان را برای مرجعیت تعیین کنند"، من گفتم: "وقتی که جامعه سابقا هفت نفر را تعیین کرده اند الان چگونه می‎توانند بگویند فقط

ناوبری کتاب