صفحه ۷۷۱

مرجعیتی به این شکل بخواهد درست شود چه استقلالی برای حوزه ها و مرجعیت می‎ماند؟ به چند نفر از جامعه مدرسین گفتم شما که بر خلاف عقیده خود کاری می‎کنید یا در برابر خلاف سکوت می‎کنید گناهکارید، باید شما مخالفت خود را اعلام می‎کردید چون ممکن است مردم به اعتماد شما از کسی تقلید کنند، مردم می‎گویند جامعه مدرسین فلانی و فلانی هستند و اعتماد می‎کنند و قهرا شما مسئولید.

من نمی گویم اطلاعات از حوزه اطلاع نداشته باشد چون همان گونه که حوزه پناهگاه مردم و شیعیان است به همان نسبت دشمنان هم مترصد هستند که در حوزه ها نفوذ کنند، اطلاعات باید مواظب سلامت حوزه از این جهات باشد، و اگر خطری احساس شد اسناد و مدارک را در اختیار علما و زعمای حوزه قرار دهد، اما اینکه خودش بخواهد همه کارهای حوزه را به دست بگیرد و حتی در تعیین مرجع و برنامه های حوزه دخالت کند کار درستی نیست. اگر اطلاعات بخواهد با نفوذ در شورای مدیریت حوزه مدرس معین کند، ممتحن معین کند، آنها بخواهند خط دهنده به حوزه باشند، به ضرر حوزه تمام می‎شود. چند نفر از آقایان آمدند به من گفتند ما رفتیم با آقای استادی مدیر حوزه راجع به دخالت اینها در امور حوزه صحبت کردیم، ایشان گفتند من هم می‎دانم ولی کار دست آنهاست ما چکار می‎توانیم بکنیم. خوب اگر بنا بشود در شورای مدیریت اسم آقای استادی باشد ولی همه کارها را آنها انجام

ناوبری کتاب