صفحه ۷۵۰

به دست و پا افتادند و شروع کردند به تکذیب کردن و حتی با تهدید مسئولان بیمارستان را مجبور کردند تا این خبر را تکذیب کنند. در نهایت ما برای ادامه معالجات با بیمارستان خاتم الانبیاء هماهنگ کردیم و در آنجا بستری شدم. در همان زمان آیت الله گلپایگانی جریان را شنیده و خیلی ناراحت شده بودند و به من پیام دادند بیمارستان ما در قم در اختیار شما و هر نوع ابزار پزشکی و هر نوع پزشکی لازم باشد من برای شما فراهم و دعوت می‎کنم. اعلی الله تعالی مقامه الشریف.

در گذشت آیت الله اراکی، سخنرانی آقای خامنه ای و حمله به بیت

س: پس از در گذشت مرحوم آیت الله اراکی و بحران مرجعیت در سال 73 که با اقبال مردمی و رویکرد خواص علما -همچون آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله مومن و دوازده تن دیگر از علما- نسبت به حضرتعالی از یک سو و دخالت نیروهای امنیتی و حکومتی از سوی دیگر همراه بود، آقای خامنه ای سخنرانی تندی در این زمینه ایراد نمودند که در آن به طور صریح -البته بدون ذکر نام - به حضرتعالی اشاره شده بود و نوعی جهت دهی به گروههای فشار محسوب می‎شد؛ به دنبال این سخنرانی گروه های فشار پس از نماز جمعه مجددا و برای چندمین بار با سنگ و چوب به بیت حضرتعالی حمله کردند و فردای آن به محل درس یورش آورده و تریبون و لوازم حسینیه را شکستند و شاگردان را تهدید نمودند، که البته با دخالت شورای عالی امنیت ملی غائله خاتمه یافت. حضرتعالی علت اصلی این تهاجمات را چه می‎دانید و فکر می‎کنید به چه دلیل هر از گاه این گونه به حضرتعالی -با آن همه سوابق و با اینکه استاد همه حضرات بوده اید- حمله ور می‎شوند؟ و بفرمایید در آن زمان چه واکنشی از خود نشان دادید و آیا به محاکم قضایی شکایت بردید؟

ج: از همان اوایل رهبری آقای خامنه ای کاملا مشهود بود که یک عده می‎خواهند برای مرجعیت ایشان زمینه سازی کنند و حتی در زمان آیت الله گلپایگانی و آیت الله اراکی هم عده ای این مساله را مطرح می‎کردند. به نظر می‎رسد مهمترین مانعی که

ناوبری کتاب